Sudeda riekėmis, išima kalną trupiniais?

[Atsakymas…]

Stumbus rumbus aukso ragas, tame rage saulė teka?

[Atsakymas…]

Senas senelis kuprotas, jėgom bagotas, kiek jis paneša – nei šimtas arklių nepaveža?

[Atsakymas…]

Sukas rina katarina, penki peša, du žibina?

[Atsakymas…]

Senas senelis visiems kojas bučiuoja?

[Atsakymas…]

Stiklinis žmogelis, geležinė kepurėlė, o ant jos ugnelė dega?

[Atsakymas…]

Stovi panelė prie durų, kas eina – tam ranką paduoda?

[Atsakymas…]

Susirietus senelė visą lauką aplaksto?

[Atsakymas…]

Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, bet ne medis, ne žmogus, o viską pasako?

[Atsakymas…]

Senas senelis sėdi ant kalnelio ir rūko pypkelę?

[Atsakymas…]