Du skerdžiai milijonus avių gano?

[Atsakymas…]

Už balto beržynėlio šuo loja?

[Atsakymas…]

Trys dešimtys kulia, o vienas varto?

[Atsakymas…]

Eina per ugnį – nedega, eina per vandenį – neskęsta, eina per šiaudus – nečeža?

[Atsakymas…]

Dešimt vyrų traukia lyną aplink klojimą?

[Atsakymas…]

Dvi galvos, dvi rankos, šešios kojos, o eina keturiom?

[Atsakymas…]

Dešimt vyrų traukia lyną į išdžiūvusį alksnyną?

[Atsakymas…]

Vienas kalba – šimtai klauso, šimtai kalba – vienas klauso?

[Atsakymas…]

Vienas dūdorius dviem dūdom pučia?

[Atsakymas…]

Vienas kalba, du žiūri, du klauso?

[Atsakymas…]