Ko Dievas negali iš žmogaus atimti?

[Atsakymas…]

Kas nesupūna po žeme?

[Atsakymas…]

Be ko dūšia negali į dangų nueiti?

[Atsakymas…]

Kas ateina per anksti?

[Atsakymas…]

Du ratai pagiry stovi. Kas?

[Atsakymas…]

Einu vienas – pasižiūriu, kad dviese. Kas?

[Atsakymas…]

Kas pats seniausias, bet nemiršta?

[Atsakymas…]

Gyvis, kuriam visi ploja?

[Atsakymas…]

Kas pats save suvalgo?

[Atsakymas…]

Kas save suėda?

[Atsakymas…]