Šeškas trumpulis juosta susijuosęs guli?

[Atsakymas…]

Šarka linų lauke braido?

[Atsakymas…]

Šilinė kumelė balinį šieną ėda?

[Atsakymas…]

Šikšninis kluonas, geležinė spyna?

[Atsakymas…]

Stiklinis puodas, jame vanduo juodas, kai pasemi – kalba?

[Atsakymas…]

Sudriskus paklodė po lauką laksto?

[Atsakymas…]

Sena bobutė iš savo malonės apdengia viso pasaulio žmones?

[Atsakymas…]

Siela iš siūlų, galva iš ugnies, o kūnas dar bininkėlių sunešiotas?

[Atsakymas…]

Stovi kampe priputęs, lekia lauku kaip pasiutęs?

[Atsakymas…]

Sesers kasos nesupinamos, brolio žirgas nesulaikomas?

[Atsakymas…]