Sudžiūvėlė, sukepėlė nei pati valgo, nei kitam duoda?

[Atsakymas…]

Retaplaukis, smailaūsis visus laukus apšokinėja?

[Atsakymas…]

Reti šonai, tankūs plaukai?

[Atsakymas…]

Rudas gudas, baltos putos, smarkiai šokinėja?

[Atsakymas…]

Raudonas juodą laižo?

[Atsakymas…]

Pasakysiu teisybę, jei turi grožybę?

[Atsakymas…]

Pats aklas, o kitiems kelią rodo?

[Atsakymas…]

Prieš dangų kėtojas, prieš žemę kloniojas?

[Atsakymas…]

Platus, išduobtas, ilgas ir siauras, kasdien prie stalo įkyriai braunas?

[Atsakymas…]

Po geležiniu tiltu pliumpė pliumpena?

[Atsakymas…]