173. Loginiai galvosūkiai

Kambaryje stovi trikojės taburetės ir keturkojės kėdės. Kai ant visų taburečių ir kėdžių susėdo žmonės, kambaryje iš viso buvo 39 kojos. Kiek kėdžių ir taburečių buvo kambaryje?

[Atsakymas…]

172. Loginiai galvosūkiai

Petras nuskynė 1 agurku daugiau nei Tomas. Jonas nuskynė 1 agurku daugiau nei Karolis. Petras su Tomu nuskynė 10 agurkų daugiau nei Jonas su Karoliu. Visi kartu nuskynė 60 agurkų.
Kiek agurkų nuskynė Petras?

[Atsakymas…]

171. Loginiai galvosūkiai

Grįžęs iš rūsio tėvas pasakoja:
– Mačiau rūsyje didelį voratinklį. Jame iš viso buvo 16 vorų ir musių. Iš viso suskaičiavau 102 kojas.
Kiek voratinklyje buvo vorų?

[Atsakymas…]

170. Loginiai galvosūkiai

Viename seniai nuskendusiame laive archeologai rado skrynią ir 5 maišelius. Ir skrynioje, ir maišeliuose buvo monetos. Jie iš pradžių atidarė skrynią, tada pirmą maišelį, kuriame rado 450 monetas. Vėliau antrą mašelį, jame rado 300 monetas. Atidarę trečią maišelį, kuriame buvo 225 monetos, jie jau intuityviai nutuokė, kiek monetų yra ketvirtajame ir penktajame maišeliuose. Pamatę, jog ketvirtajame maišelyje yra 180 monetų, jie jau tiksliai žinojo, kiek monetų bus paskutiniame maišelyje. Kiek monetų yra penktame maišelyje?

[Atsakymas…]

169. Loginiai galvosūkiai

Tarp 6561 monetos yra viena padirbta, ji mažesnės masės nei tikrosios. Turime svirtines svarstykles be svarelių. Kiek kartų mažiausiai reikėtų monetas sverti, kad rastume padirbtą monetą?

[Atsakymas…]

168. Loginiai galvosūkiai

Kiek bus 1 Lt + 1% – 1% = ? Atsakymą pateikti keturiais skaitmenimis po kablelio tikslumu?

[Atsakymas…]

167. Loginiai galvosūkiai

Kiek skrido gulbių, jei viena skrido priešakyje, dvi už jos. Viena užpakalyje ir 2 prieš ją. Viena tarp dviejų. Trys eilėje.

[Atsakymas…]

166. Loginiai galvosūkiai

Televizorių žiūri vienas senelis, du tėvai ir du sūnūs. Kiek žmonių žiūri televizorių?

[Atsakymas…]

165. Loginiai galvosūkiai

Suzi yra 15 metų mergaitė. Jos mama – tris kartus vyresnė nei jos dukra. Po kiek metų mama bus tik dvigubai vyresnė už dukrą?

[Atsakymas…]

164. Loginiai galvosūkiai

Keturi turistai nakčia bėga per džiungles nuo juos besivejančių plėšikų. Grupelė pribėga prie kabančio liepto į prarają. Lieptu gali eiti tik vienas arba du žmonės, einant būtina pasišviesti žibintuvėliu, kurį turistai turi tik vieną. Pirmas turistas greitas – jis per lieptą gali pereiti per vieną minutę. Antras sugaišta dvi minutes, trečiasis – penkias minutes, o ketvirtajam pereiti reikia dešimties minučių. Kiek mažiausiai laiko bus sugaišta, visiems turistams pereiti per lieptą? Koks yra gauto skaičiaus kubo ir kvadrato skirtumas?

[Atsakymas…]