Keturios seselės į vieną kasą taupo?

[Atsakymas…]

Kai mažas buvau, keturis valdžiau, kai užaugau, kupstus varčiau, kai numiriau, su mergom šokau?

[Atsakymas…]

Gyvas – lavonas, numiręs – raudonas?

[Atsakymas…]

Akys kaip ratai, o saulės nemato?

[Atsakymas…]

Margaspalvis, nedidukas, kas jis toks, tasai meistriukas?

[Atsakymas…]

Pusiau juoda, pusiau balta ant berželio šakos tarška?

[Atsakymas…]

Tupėjo penkios varnos ant medžio. Atėjo medžiotojas, dvi nušovė. Kiek liko varnų?

[Atsakymas…]

Gyvas būdamas virves laikiau, numiręs – šunis šaukiau?

[Atsakymas…]

Vandeny namuko durys, šeimininkas bekepuris?

[Atsakymas…]

Tūkstantis skyrelių viename tiltelyje?

[Atsakymas…]