Drūtas drūtas ąžuolas, septintą dieną bitės lenda?

[Atsakymas…]

Pramuši ledą – rasi sidabrą, pramuši sidabrą – rasi auksą?

[Atsakymas…]

Ne žmogaus taisytas, o skanumas neapsakytas?

[Atsakymas…]

Mažas puodeliukas, skanus viraliukas?

[Atsakymas…]

Du kartus gimsta, vieną kartą miršta?

[Atsakymas…]

Dailus boselis, bet be lankelių?

[Atsakymas…]

Daili bačkelė, be jokio lankelio?

[Atsakymas…]

Balta koplytėlė be langų, be durų

[Atsakymas…]