River IQ

River IQ žaidimas. Sklinda kalbos, kad japonai šį žaidimą naudoja net savo darbo atrankose.

Žaidimo taisyklės

  • Norėdami pradėti spauskite ant didelio mėlyno apskritimo.
  • Paspauskite ant žmogeliuko jei norite jį pajudinti.
  • Plaustas plukdomas spaudžiant ant stulpo kitoje upės pusėje.
  • Vienu metu plaustu gali keltis 1 arba 2 žmonės.
  • Tėvas negali būti paliktas su dukterimis (ar viena iš jų) be Motinos priežiūros.
  • Motina negali būti palikta su sūnumis (ar vienu iš jų) be Tėvo priežiūros.
  • Nusikaltėlis negali būti paliktas su kitais keleiviais be Policininko priežiūros.
  • Tik Tėvas, Motina ir Policininkas moka valdyti plaustą (plaukiant plaustui turi visuomet būti bent vienas iš jų).
  • Tikslas – visiems žmonėms persikelti į kitą krantą.