Turi šiaudų – neėda, turi kojas – nevaikšto, turi plunksnas – nelekia?

[Atsakymas…]

Turi sparnus, bet nelaksto?

[Atsakymas…]

Tupi kampe tupinys, neišvežtų net arklys?

[Atsakymas…]

Tiltas, ant to tilto ežeras, po tą ežerą ančiukai nardo?

[Atsakymas…]

Šonas šyla, šonas šąla, galva džiūsta, kojos pūsta?

[Atsakymas…]

Šulinys be dugno?

[Atsakymas…]

Šėmas jautis dangų laižo?

[Atsakymas…]

Šviesoje miega, tamsoje viską rodo?

[Atsakymas…]

Šviesus vabaliukas po žemę lando?

[Atsakymas…]

Šmaukštė paukštė per laukus lėkė, jos uodega rėkė?

[Atsakymas…]