Dieną kaulus nešioja, o naktį žiopso?

[Atsakymas…]

Du geria tyrą, du sudrumstą vandenį?

[Atsakymas…]

Dieną gyvus nešioja, naktį krosnį daboja?

[Atsakymas…]

Dieną pilna, naktį tuščia?

[Atsakymas…]

Dieną žiopsau, naktį laikau už apykaklės?

[Atsakymas…]

Du galai aštriai nusmailinti ir abu į žiedus nudailinti?

[Atsakymas…]

Du galai ir galas?

[Atsakymas…]

Du bėga, du gena?

[Atsakymas…]

Cingu lingu ant aukšto kalno sidabrinė galva, kanapinė uodega?

[Atsakymas…]

Be vėjo, be šilumos, o greitai džiovina?

[Atsakymas…]