Aš vandenį greitai varau ir miltus valau, esu iš medžio dirbtas, o koks man vardas skirtas?

[Atsakymas…]

Ant aukšto kalno be liežuvio bliauna?

[Atsakymas…]

Ant medinio tilto čičirikai šoka?

[Atsakymas…]

A ir B atsisėdo palubėj. A nupuolė, B prapuolė, kas dar liko palubėj?

[Atsakymas…]

Aplink vyrų eilė, o vidury – tyrė?

[Atsakymas…]

Ant miško siūlų tinklas?

[Atsakymas…]

Aštradantė paukštė po mišką šniaukštė?

[Atsakymas…]

Atbėgo kipšytis užrietęs nosytę?

[Atsakymas…]

Aukšta panelė, žalia suknelė, per vidurį susijuosus po trobą šokinėja?

[Atsakymas…]

Aukštas ponaitis žemai galvą lenkia?

[Atsakymas…]