Katės uodega per jūrą pertiesta?

[Atsakymas…]

Karvės raudonos, juoda įlėkė ir visas išvaikė?

[Atsakymas…]

Keturios panelės po vienu stogu stovi?

[Atsakymas…]

Ką tik pamato, pats tuo pavirsta?

[Atsakymas…]

Kas dirba – tam nereikia, kas perka – nesinaudoja, kam reikia – tas nieko nežino?

[Atsakymas…]

Kai žemėje buvau, visi mindė, kai iš žemės išėjau – kietu akmeniu pavirtau, kai su draugais susiėjau – ugnyje degiau?

[Atsakymas…]

Kad atsikeltų – dangų paremtų, kad prakalbėtų – daug pasakytų, kad rankas turėtų – vagį sugautų?

[Atsakymas…]

Kad ne kybės, kad ne kabės – dangus sugriūtų?

[Atsakymas…]

Kai negyvas nusivelka, tai gyvas apsivelka?

[Atsakymas…]

Kai žiūriu – visi juda, kai užsimerkiu – visi nutyla?

[Atsakymas…]