Geležies gabalėlis, o visus sulaiko?

[Atsakymas…]

Čia brūkšt, ten brūkšt – abu galai lygūs?

[Atsakymas…]

Čiulba ulba vyturiukas, tiktai kiauras jo pilvukas?

[Atsakymas…]

Čigonas pirkioje, kojos gatvėje?

[Atsakymas…]

Ėda sveikais, spjaudo pelenais?

[Atsakymas…]

Eina meška sulopyta, visu keliu maurodama?

[Atsakymas…]

Esu tarp medžių, rodau viską, pats nieko nematau?

[Atsakymas…]

Du apvalūs, vienas ilgas, visoms boboms reikalingas?

[Atsakymas…]

Dieną naktį bėga, niekur neišbėga?

[Atsakymas…]

Du kerdžiai daug avių gano?

[Atsakymas…]