Striukas bukas vokietukas šimtu rūbų apsirėdęs?

[Atsakymas…]

Stovi ponaitis ruda kepuraite, kas jį pamato – už kojų griebia?

[Atsakymas…]

Stovi lazda, ant lazdos namas, o jame tūkstantis gyventojų?

[Atsakymas…]

Stovi baslys, tame baslyje daug laiptelių, tuose laipteliuose muzikantai griežia?

[Atsakymas…]

Jauna pana viena koja šimtą vyrų pakiloja?

[Atsakymas…]

Sėdi panelė ant kalnelio su raudona kepurėle, kas pro ją praeina – tas lenkiasi?

[Atsakymas…]

Sėdi nykštukas barzdotas, joja ponas bagotas. Netingėjo ponas nusėsti ir nykštuką suėsti?

[Atsakymas…]

Samanyne stuobrelis riogso?

[Atsakymas…]

Saldus – ne medus, pakabintas nevarva?

[Atsakymas…]

Rudenį gimęs, žiemą miegojęs, vasarą augęs ir miręs?

[Atsakymas…]