Be kojų, be rankų lipa į dangų?

[Atsakymas…]

Be durų, be langų pilna troba svečių?

[Atsakymas…]

Balta kaip sniegas, žalia kaip dobilas, raudona kaip kraujas?

[Atsakymas…]

Aukštas senis, balta oda, medžiams sprogstant pieno duoda?

[Atsakymas…]

Aukštas kalpokas, vyno smokas, akmens šerdis?

[Atsakymas…]

Aukštas ąžuolėlis, ant viršūnės burbulėlis?

[Atsakymas…]

Aukšta lazdelė, didelė galvelė?

[Atsakymas…]

Auga ąžuolėlis, ant viršūnės obuolėlis?

[Atsakymas…]

Atrieda riteris, ne toks jau didelis, iš molio bažnyčios per medinį tiltą?

[Atsakymas…]

Atjoja raitelis, bet nelabai didelis, per žalią kalną, apsivilkęs marška?

[Atsakymas…]