Gale dvaro skolininkas, kas praeina, tam užmoka?

[Atsakymas…]

Ežys aprėdytas, asloj pastatytas?

[Atsakymas…]

Dvi lentutės, dvi geldutės, ylos kotas, katile dugnas?

[Atsakymas…]

Dvi geldaitės, dvi paltaitės, ant viršaus kepurė uždėta?

[Atsakymas…]

Daug gražių raudonų mergelių linguonėje linguoja?

[Atsakymas…]

Daug broliukų vienam lopšy supasi?

[Atsakymas…]

Blizga kaip auksas, bėga kaip vanduo?

[Atsakymas…]

Beria saujom, ima glėbiais, vėl ima saujom ir dalina visiems?

[Atsakymas…]

Be rankų, be kojų į medį įlipa?

[Atsakymas…]

Be langelių, be durelių pilna troba žmonelių?

[Atsakymas…]