Keturių palų tvartas, o vidury baltas?

[Atsakymas…]

Keli broliukai vienam lopšy guli?

[Atsakymas…]

Kailį nešioja, galvą valgo, mėsą laukan meta?

[Atsakymas…]

Kai jauna buvau – rože žydėjau, kai pasenau – akis įgijau, pro tas akis pati išlindau?

[Atsakymas…]

Jūrų mergos, šilkų kasos, vokiškai šneka?

[Atsakymas…]

Jauna graži, sena gardi?

[Atsakymas…]

Išėjo be kirvio, be peilio, parsinešė dvi geldas, dvi paltis?

[Atsakymas…]

Iš vieno dėjimo dešimt kiaušinių?

[Atsakymas…]

Girioj gimęs, girioj augęs, saulės nematęs?

[Atsakymas…]

Galvą nuo liemens nukirto, kraujas nebėgo, liemuo nevirto?

[Atsakymas…]