Tindi rindi ritinėlė, žalia mano kepurėlė?

[Atsakymas…]

Tėvas tyslys, močia pamplė, vaikai pabiručiai?

[Atsakymas…]

Tėvas sieksninis, močia sprindinė, vaikai pabiručiai?

[Atsakymas…]

Šiurina, purina ir dangun kopia?

[Atsakymas…]

Šimtu vytas, šimtu pintas, šimtu pavijotas?

[Atsakymas…]

Šimtas lapų, šimtas palapų, patsai ant vienos kojos?

[Atsakymas…]

Šalderiukas bulderiukas, trejais kailiniais apsivilkęs?

[Atsakymas…]

Svyru svyru svyruonėlis, lingu lingu linguonėlis?

[Atsakymas…]

Su liemeniu ir šaknim, bet ne medis, su kepure, bet ne vyras?

[Atsakymas…]

Su liemeniu, bet be krūtinės, su širdimi, bet be plaučių, su šimtu kojų, bet nevaikšto, su plaukais, bet niekas jų nesušukuoja?

[Atsakymas…]