122. Loginiai galvosūkiai

Trys plėšikai — storasis, vidutinysis ir plonasis — pavogė iš pilies brangenybių skrynią. Pasprukti su grobiu jie gali tik pro vieną pilies langą. Mat prie šio lango į sieną įmūrytas skridinys, o per jį permesta virvė. Prie jos galų pririšta po pintinę. Krūvių skirtumas, kylant ar leidžiantis žmogui, turi būti ne didesnis kaip 10 kg, nes priešingu atveju nusileidimo greitis pavojingas. Aišku, kad skryniai ši taisyklė negalioja. Storojo plėšiko masė 85 kg, vidutinio — 50 kg, o plonojo — 40 kg, skrynios su brangenybėmis — 30 kg. Pintinėje telpa tik du plėšikai arba vienas plėšikas ir skrynia. Pagalvokite ir atsakykite, kaip plėšikams pavyko pabėgti ir išsinešti grobį?

[Atsakymas…]

121. Loginiai galvosūkiai

Rungtyniavo šešios rajono futbolo komandos. Kiekviena jų susitiko su kita po vieną kartą. Penkis šeštadienius iš eilės vyko po trejas rungtynes. Pirmąjį šeštadienį “Erelis” nugalėjo “Meteorą”, antrąjį šeštadienį “Erelis” įveikė “Kibirkštį”, trečiąjį šeštadienį “Kibirkštis” nugalėjo “Vimpelą”. Ketvirtame rate “Bangos” ir “Meteoro” rungtynės baigėsi lygiosiomis. Su kokia komanda “Strėlė” susitiko paskutiniame rate?

[Atsakymas…]

120. Loginiai galvosūkiai

Vienoje mokykloje matematiką, fiziką, chemiją, biologiją, istoriją ir braižybą dėsto mokytojai Augaitis, Bretkūnas ir Kazlauskas. Kiekvienas mokytojas moko dviejų dalykų. Chemijos mokytojas ir matematikos mokytojas gyvena viename name. Augaitis yra jauniausias. Matematikos mokytojas su Kazlausku labai dažnai žaidžia šachmatais. Fizikos mokytojas yra vyresnis už biologijos mokytoją, tačiau jaunesnis už Bretkūną. Vyriausias mokytojas gyvena toliausiai.

[Atsakymas…]

119. Loginiai galvosūkiai

Vienoje saloje gyveno dvi giminės — teisuoliai ir melagiai. Išminčius aplankė šią salą ir sutiko du vietinius gyventojus. Kadangi nežinome jų vardų, pavadinsime juos A ir B. Išminčius paklausė A:
— Jūs abu teisuoliai?
A atsakė vienu iš žodžių „taip arba „ne“. Tačiau išminčius dar negalėjo nuspręsti, kas yra A ir B — teisuoliai ar melagiai. Todėl jis A pateikė dar vieną klausimą:
— Ar jūs abu iš vienos giminės?
A irgi atsakė vienu iš žodžių „taip arba „ne“. Štai tada išminčius ir suprato, kas jie tokie. O jūs ar galite nustatyti, kurios giminės yra A ir kurios — B?

[Atsakymas…]

118. Loginiai galvosūkiai

Vienos Ramiojo vandenyno salelės gyventojų buvo dvejopos pavardės: Dondu ir Kondu. Dondu visada sakydavo tiesą, o Kondu visuomet meluodavo. Atvykėlis kaimelyje sutiko keturis vietinius gyventojus ir pasidomėjo, kas jie: Dondu ar Kondu.
Pirmasis atsakė: „Mes visi esame Kondu. Antrasis pasakė: „Tik vienas iš mūsų yra Kondu”. Trečiasis pareiškė: „Ne, du iš mūsų yra Kondu. O ketvirtasis išdidžiai tarė: „Tik aš esu Dondu”. Tas, kuris pasakė „tik aš esu Dondu, gali būti Dondu arba Kondu. Ar iš tikrųjų jo pavardė Dondu?

[Atsakymas…]

117. Loginiai galvosūkiai

Vienoje Rytų šalyje buvo trys dievai, į kuriuos gyventojai kreipdavosi patarimų. Tiesos dievas visuomet sakydavo tiesą, melo dievas — visuomet meluodavo, dievas diplomatas — kartais sakydavo tiesą, kartais meluodavo. Visų trijų dievų išvaizda buvo vienoda. Tai buvo paranku žyniams: jei pranašavimas neišsipildydavo, jie sakydavo, kad ne į tą dievą buvo kreiptasi. Vienas žmogus nutarė atpažinti dievus. Kairėje stovinčiam dievui jis pateikė klausimą: „Kas stovi greta tavęs?“ Sis atsakė: „Greta manęs — tiesos dievas”. Dievą, stovintį centre, paklausė: „Kas tu toks?“ Sis pasakė: „Aš esu dievas diplomatas”. Dievą, stovintį dešinėje, paklausė: „Kas stovi greta tavęs?” Sis atsakė: „Greta manęs stovi melo dievas”. „Viskas aišku,— tarė žmogus,— aš jus atpažinau”. Kaip jis atpažino dievus?

[Atsakymas…]

116. Loginiai galvosūkiai

Vienoje šalyje gyveno teisuoliai ir melagiai. Pirmieji visada sakydavo tik tiesą, o antrieji— tik melą. Svetimšalis, aplankęs tą šalį, sutiko tris vietinius gyventojus ir pasidomėjo: teisuoliai jie ar melagiai. Pirmasis sušnibždėjo kažką į ausį svetimšaliui, bet šis nieko neišgirdo. Antrasis tarė: „Jis sakė esąs melagis”. Trečiasis pasakė antrajam: „Tu melagis!” Teisuolis ar melagis yra trečiasis?

[Atsakymas…]

115. Loginiai galvosūkiai

Nuvargę nuo ginčų ir vasaros kaitros, trys senovės graikų išminčiai užsnūdo po Akademijos sodo medžiu. Kol jie miegojo, pokštininkai anglimi ištepė jų kaktas. Pabudę ir pažvelgę vienas į kitą, jie pradėjo juoktis, tačiau nė vienas nesutriko, nes kiekvienam atrodė, kad kiti du juokiasi vienas iš kito. Staiga visi trys nustojo juoktis, nes kiekvienas suprato, kad ir jo kakta ištepta. Kaip jie tai perprato?

[Atsakymas…]

114. Loginiai galvosūkiai

Vieną kartą „Frankfurter Zeitung44 laikraščio vyriausiasis redaktorius gavo įžymaus fiziko A. Einšteino laišką. Fizikas siūlė laikraštyje spausdinti jo sugalvotus galvosūkius, bet pageidavo, kad autoriaus pavardė liktų paslaptyje. Kadangi redaktorius sutiko, daugelis galėjo išbandyti savo jėgas, spręsdami A. Einšteino galvosūkius. Štai vienas jų.Turkų pirklys ieškojo dalininko. Jam siūlėsi du vyrai. Norėdamas išsirinkti protingesnį, jis nusivedė abu vyrus į kambarį, kuriame nebuvo nei veidrodžio, nei langų. Rodydamas į atsineštą ryšulėlį, jis tarė: „Siame ryšulėlyje yra du raudoni ir trys juodi fesai. Dabar aš užgesinsiu šviesą. Kiekvienas pasiimkime po fesą ir užsidekime jį ant galvos. Paskui aš uždegsiu šviesą, ir kiekvienas turėsite pasakyti, kokios spalvos fesas yra ant jūsų galvos”. Kai užsidegė šviesa, vyrai pamatė, kad ant pirklio galvos yra raudonas fesas. Po kelių sekundžių vienas jų tarė: „Mano fesas yra juodas”. Ar jis atspėjo?

[Atsakymas…]

113. Loginiai galvosūkiai

Vienoje populiarioje kaimo kirpykloje klientus stebina neįprastas skelbimas: „Čia skutami tiktai tie, kurie patys nesiskuta. Ar šios kirpyklos kirpėjas pats skutasi?

[Atsakymas…]