17. Matematiniai galvosūkiai

Vasaros vakarą jaunuolis su skrybėle stovėjo ant tilto ir susimąstęs žiūrėjo į vandenį. Vėjo gūsis nuplėšė nuo jo galvos skrybėlę. Ji akimirksniu atsidūrė vandenyje. Jaunuolis visai negalvodamas šoko paskui ją, bet, būdamas išsiblaškęs, dešimt minučių plaukė prieš srovę. Pagaliau supratęs, kad plaukia ne ten, kur reikia, jaunuolis pasuko atgal ir pavijo skrybėlę ties antru tiltu, esančiu už kilometro nuo pirmojo. Kokiu greičiu teka upė?

[Atsakymas…]

16. Matematiniai galvosūkiai

Matematikos profesorius sugrįžo iš atostogų. Į klausimą, koks buvo oras, jis atsakė: „Iš 25 atostogų dienų 96% buvo šaltos, 80% dienų lijo; 76% dienų pūtė stiprus vėjas ir 68% dienų buvo apsiniaukusios. Visai kaip balandžio mėnesį“. Ar galite pasakyti, kiek profesorius turėjo visiškai blogo oro atostogų dienų, t. y. kai buvo ir šalta, ir lijo, ir pūtė stiprus vėjas, ir buvo apsiniaukę?

[Atsakymas…]

15. Matematiniai galvosūkiai

Trys turistai atvyko į turistinę bazę. Kavinėje jie užsisakė pyragaičių ir paprašė atnešti juos į kambarį. Belaukdami pyragaičių, jie užmigo. Padavėja pyragaičius atnešė į kambarį ir padėjo ant stalo. Tas, kuris atsibudo pirmas, suskaičiavo pyragaičius, suvalgė jų trečdalį, ir vėl užmigo. Po to atsibudo antras turistas, suskaičiavo pyragaičius, suvalgė trečią dalį, ir atsigulė miegoti. Trečiasis pasielgė taip, kaip ir pirmieji du. Liko aštuoni pyragaičiai. Kiek pyragaičių buvo atnešta?

[Atsakymas…]

14. Matematiniai galvosūkiai

Trys vairuotojai turėjo nuvežti 7 pilnas tepalo statines, 7 pripildytas iki pusės statines ir 7 tuščias statines. Kadangi visi turėjo vežti po vienodą krovinį, susiruošė tepalo įpilti į tuščias statines. Tačiau vienas vairuotojas pareiškė, kad tai nebūtina. Ir iš tikrųjų, tiek tepalą, tiek statines jis padalijo vairuotojams po lygiai, neperpildamas jų turinio. Kaip jis tai padarė?

[Atsakymas…]

13. Matematiniai galvosūkiai

Jonukas ir Marytė norėjo nusipirkti ledų. Tačiau Jonukui trūko 7 kap., o Marytei — 1 kap. Bet ir susidėję pinigus, juodu neįstengė nusipirkti vienos ledų porcijos. Kiek kainuoja ledų porcija?

[Atsakymas…]

12. Matematiniai galvosūkiai

Klasės mokinių skaičius mažesnis už 49. Už kontrolinį darbą l/7 gavo penketus, V3 — ketvertus, V2 — trejetus. Visų kitų klasės mokinių darbai buvo įvertinti nepatenkinamai. Kiek mokinių gavo nepatenkinamą pažymį?

[Atsakymas…]

11. Matematiniai galvosūkiai

Daugelis tikriausiai žino šią su antikos matematiku Archimedu susijusią legendą. Vienąkart Sirakūzų valdovas Hieronas įtarė, kad auksakalys, daręs jam karūną, dalį aukso pakeitė sidabru. Tačiau įrodyti nepavyko: karūna svėrė tiek pat, kiek ir žaliava ir nesiskyrė nuo auksinės. Tuomet Hieronas kreipėsi į Archimedą. Ilgai jis suko galvą, kol pirtyje pastebėjo, kad panardinti vienodo svorio skirtingi kūnai išstumia skirtingą vandens tūrį. Tada Archimedas suprato, kad gali išspręsti šį uždavinį. Užsidegęs troškimu kuo greičiau surasti uždavinio sprendimą, nuogas bėgo per miestą šaukdamas „Eureka! Eureka!” („Radau, radau!”). Pagerbdamas Archimedą, antikos rašytojas Metrodoras apie 330 m. sukūrė tokią epigramą-uždavinį:
„60 minų karūnoje yra aukso, vario, bronzos ir geležies. Auksas ir varis kartu sudaro 2/3, auksas ir bronza 3/4, auksas ir geležis 3/5 karūnos bendros masės. Koks kiekvieno metalo kiekis yra karūnoje?” Pamėginkite atsakyti į šį klausimą.

[Atsakymas…]

10. Matematiniai galvosūkiai

Vienuolikos futbolininkų amžiaus vidurkis 22 metai. Per rungtynes vienas jų susižeidė ir negalėjo žaisti. Aikštėje likusių žaidėjų amžiaus vidurkis tapo lygus 21 metams. Kiek metų futbolininkui, gavusiam traumą?

[Atsakymas…]

9. Matematiniai galvosūkiai

Profesorius Zetas Ygrekas garsėjo kaip aistringas gyvūnų ir humoro mėgėjas. Paklaustas, kokius jis namuose laiko gyvūnus, sąmojingai atsakė: „Visi jie, išskyrus du, yra šunys; visi jie, išskyrus du, yra katės; visi jie, išskyrus du, yra papūgos”. Kiek profesorius turėjo gyvūnų?

[Atsakymas…]

8. Matematiniai galvosūkiai

Senovėje skysčius seikėjo statinėmis, ąsočiais ir kibirais. Iš senų knygų žinome, kad 1 statinė ir 20 ąsočių buvo lygūs 3 statinėms, o 19 statinių, 1 kibiras ir 15,5 ąsočių lygu 20 statinių ir 8 ąsočiams. Kiek kibirų telpa vienoje statinėje?

[Atsakymas…]