13. Detektyviniai galvosūkiai

Profesorius Mūras per kriminologijos paskaitą pasakojo studentams apie savo draugą seklį Trautą. Trautas ėjo pro lombardą, kurį tvarkė jo pažįstama Judita Karson. Nors lombardas buvo mažas, tačiau jis darė didelę apyvartą. Seklys, žvilgtelėjęs j vidų, neišvydo nė vieno žmogaus. Įėjęs vidun, jis rado Juditą už prekystalio surištą, užkimšta burna. Išlaisvinta šeimininkė papasakojo štai ką: „Apie pirmą valandą įėjo aukštas, tamsiaplaukis, stambus vyriškis. Pasikalbėjęs su manim keletą minučių, jis išsitraukė pistoletą, surišo mane, susirinko vertingiausias brangenybes ir susidėjo į nedidelį lagaminėlį. Aš negaliu suprasti, kodėl jis nė kiek nebijojo, kad kas nors jį užklups. Juk aš buvau susitarusi susitikti su trimis klientais tarp pirmos ir antros valandos, tačiau, be jūsų, niekas nepasirodė. Vagis išbuvo iki pirmos valandos keturiasdešimt minučių44. Seklys pamatė, kad dabar lygiai antra valanda. „Kai aš atėjau, nieko ypatinga nepastebėjau — tarė jis — Tačiau iš jūsų pasakojimo galima manyti, jog vagis veikiausiai buvo Konrojus Otis. Šį metodą jis naudojo ir anksčiau”. Ką vagis turėjo padaryti, kad būtų įsitikinęs sėkme?

[Atsakymas…]

12. Detektyviniai galvosūkiai

Bobas Dausonas rūpestingai pasiruošė fotografuoti. Kameros regėjimo lauke— atviras langas, dalis sienos su sieniniu kalendoriumi, palangė, ant kurios saulėje šildėsi Bobo katinas; už lango — alyvų krūmas ir pašto rūmų bokštas su laikrodžiu, kuris rodė 8 valandą. Kalendoriaus lapelyje buvo lapkričio 17 diena, nors iš tikrųjų buvo 16-oji. Kitos dienos rytą Bobas, užsivilkęs apsiaustą, pakėlęs apykaklę, užsitraukęs ant akių skrybėlę, stovėjo už storo medžio direktoriaus Pulmano vilos sode, stengdamasis per miglą įžiūrėti vilos duris. Jis laukė jau pusę valandos. Lygiai 8 valandą durys atsidarė, direktorius išėjo ir tuoj krito ant laiptų, pakirstas Bobo pistoleto kulkos. Po valandos inspektorius Vagneris kalbėjosi su Bobų jo bute.
— Tamsta, be abejo, pažinojote direktorių Pulmaną, kuris žuvo nuo nežinomo žudiko kulkos?
— Žuvo? Tai baisu. Toks idealus šefas,— sušuko Bobas.
— Kodėl šiuo metu ne darbe?
— Jau kelios dienos atostogauju. Šiandien fotografavau,— ir parodė inspektoriui dar drėgną fotografiją.
— Ar neišmetė jūsų iš darbo už medžiagų pereikvojimą? Ar Pulmanas nesakė, kad iškels jums bylą teisme?
— Mes kuo puikiausiai sutarėme. Šiaip ar taip šiandien neišėjau iš namų. Pažiūrėkite į fotografiją. Matote laikrodį.
— Būtent fotografija man kelia įtarimą,— tarė inspektorius.
Bobas išbalo. Ką įtarė inspektorius?

[Atsakymas…]

11. Detektyviniai galvosūkiai

Vienos firmos plastmasiniai kėglių rutuliai muitininkui pasirodė įtartini: jie svėrė tiek pat, kiek tokio pat dydžio mediniai rutuliai, tačiau neatrodė masyvūs, jų sienelės visur buvo vienodo stiprumo. Muitininkas pagalvojo, kad kiekviename rutulyje gali būti ertmė kontrabandinėms prekėms. Be specialių prietaisų atlikęs labai paprastą bandymą, jis nustatė, kad viename iš dvylikos rutulių yra kontrabanda. Atidaręs rutulį, rado deimantinių papuošalų. Kaip muitininkui pavyko tą rutulį nustatyti?

[Atsakymas…]

10. Detektyviniai galvosūkiai

Kartą Šerlokas Holmsas pasakojo daktarui Votsonui: „Mano bičiulis liliputas gyvena dvidešimtame aukšte. Kiekvieną rytą jis nusileidžia liftu į pirmą aukštą, ir eina į darbą. Vakare jis liftu pakyla į dešimtą aukštą, o toliau lipa laiptais iki savo buto. Kodėl jis taip elgiasi?” Ir jūs pamėginkite įminti šią liliputo mįslę.

[Atsakymas…]

9. Detektyviniai galvosūkiai

Trys draugai apsistojo viešbutyje. Už kambarį šeimininkė paėmė iš jų 30 dolerių. Tačiau vėliau ji prisiminė, kad nuomininkams reikia mokėti tik 25 dolerius ir paliepė tarnui nunešti grąžą. Tarnas nusprendė, kad draugams užteks trijų dolerių, todėl du dolerius pasisavino. Taigi draugai, gavę po dolerį grąžos, už kambarį sumokėjo 9*3 = 27 dolerius. Du doleriai liko pas tarną. Kur dar vienas doleris?

[Atsakymas…]

8. Detektyviniai galvosūkiai

Trys asmenys — viso miesto gerbiamas pilietis, žinomas apgavikas ir nežymus miesto gyventojas — davė parodymus dėl įvykusios žmogžudystės. Jų pavardės: Braunas, Džonsas ir Smitas. Vienas iš jų — nusikaltėlis. Parodymai tokie:
Braunas : Aš nenužudžiau. Ir Džonsas ne žudikas.
Džonsas : Braunas nenužudė. Žudikas Smitas.
Smitas : Aš ne žudikas. Nužudė Braunas.
Tiriant bylą, išaiškėjo, kad visų gerbiamo piliečio abu parodymai buvo teisingi, apgavikas abu kartus pamelavo, o nežymus pilietis vieną kartą pamelavo, bet kitą kartą pasakė tiesą. Nustatykite jų pavardes ir žudiką.

[Atsakymas…]

7. Detektyviniai galvosūkiai

Susitiko du jaunystės draugai, pirmąkart po mokyklos baigimo. Tarp jų įvyko toks pokalbis:
— Kiek metų aš tavęs nemačiau ir netgi nieko negirdėjau apie tave!
— O aš jau turiu dukterį!
— Kuo ji vardu?
— Jos vardas toks, kaip ir motinos.
— Kokio amžiaus tavo Danutė?
Kaip pirmasis pašnekovas sužinojo dukters vardą?

[Atsakymas…]

125. Loginiai galvosūkiai

Miestelio gyventojai nutarė paįvairinti kasmetines automobilių lenktynes. Tuo tikslu jie įsteigė prizą lenktynininkui, kurio mašina finišuos paskutinė. Prizas buvo labai vertingas. Sumišo lenktynininkai. Tik ir girdėjosi kalbant:
— Kiekvienas norės atvažiuoti paskutinis. Vadinasi, visi stengsis važiuoti kuo lėčiau. O tai truks tol, kol visos mašinos galų gale sustos. Gaila, šių metų lenktynės sužlugo.
Bet į pokalbį įsiterpė jaunas automobilininkas:
— Aš žinau, ką turime padaryti, kad lenktynės įvyktų. Reikia…
Ir išties, tąsyk buvo lenktyniaujama kaip niekada.
Ką pasiūlė jaunasis automobilininkas?

[Atsakymas…]

124. Loginiai galvosūkiai

Senais laikais 100 laukinių, kurių dalis yra žmogėdros, paėmė į nelaisvę baltųjų ekspediciją. Yra žinoma, kad:
a) bent vienas laukinis — ne žmogėdra;
b) iš bet kurių dviejų laukinių bent vienas yra žmogėdra.
Kiek iš viso buvo žmogėdrų?

[Atsakymas…]

123. Loginiai galvosūkiai

Trys plėšikai nori pasidalyti grobį. Kiekvienas isitikinęs, kad galėtų padalyti grobį į lygias dalis, tačiau kiti juo nepasitiki. Jeigu plėšikų būtų ne trys, o tik du, sunkumų neturėtų: vienas padalytų grobį į dvi dalis, o kitas paimtų dalį, kuri jam atrodytų didesnė. Nurodykite, ką turi daryti trys plėšikai, kad pasidalytų grobį ir nesijaustų nuskriausti — kiekvienas jų gautų ne mažiau kaip trečdalį grobio. (Grobis toks įvairus, kad objektyviai palyginti jo dalių neįmanoma.)

[Atsakymas…]