143. Loginiai galvosūkiai

Sudėję duoto triženklio skaičiaus skaitmenis, gavome dviženklį skaičių. Tą patį padarę ir su dviženklio skaičiaus skaitmenimis, gavome vienaženklį skaičių. Visi trys skaičiai gali būti užšifruoti taip, kaip parodyta paveiksle. Koks pradinis skaičius?

34

[Atsakymas…]

142. Loginiai galvosūkiai

Kaip, neatitraukiant pieštuko nuo popieriaus ir nebrėžiant tos pačios linijos dukart, aštuoniomis atkarpomis sujungti 25 kvadratinio laukelio taškus?

30

[Atsakymas…]

141. Loginiai galvosūkiai

Neatitraukdami pieštuko nuo popieriaus ir nebrėždami tos pačios linijos dukart, šešiomis atkarpomis sujunkite 16 taškų, esančių kvadrate.

29

[Atsakymas…]

140. Loginiai galvosūkiai

Devynis taškus, kurių keturi yra kvadrato viršūnėse, po vieną kraštinės viduryje ir vienas kvadrato centre, reikia sujungti keturiomis atkarpomis, neatitraukiant pieštuko nuo popieriaus ir nebrėžiant tos pačios linijos dukart. Kaip tai padaryti?

28

[Atsakymas…]

139. Loginiai galvosūkiai

Lietuvos miestelį raski…

Vieną raidę jo numeski – gausis tai ką turi pempė.
Jeigu vieną raidę dar pakeisi – ant ugnies mane užkaisi.
O kai raidę man nutrinsi, tai manęs – neapsiginsi, aš pavirsiu į vabzdelį – vasarą jis skaudžiai gelia.
Jeigu raidę prirašysi – spalvų tarpe pamatysi.
Dar nubraukęs vieną raidę – tai vartosi susižeidęs.
O jei raidę pamainysi – mane žydintį matysi.
Ir dar, jei vieną pamainysi ir dar vieną darašysi – mane klasėje regėsi, ir kur per pamokas sėdėsi.

[Atsakymas…]

138. Loginiai galvosūkiai

Kiek čia yra kvadratų?

40

[Atsakymas…]

137. Loginiai galvosūkiai

Ar įmanoma nuspalvinti abi popieriaus lapo puses, neatitraukus teptuko nuo lapo (laikykime, kad popieriaus lapas neturi storio, todėl negalima braukti per jo briauną, norint persikelti į kitą jo pusę)?

[Atsakymas…]

136. Loginiai galvosūkiai

Devyni medžiotojai gali nušauti visus keturiolika kiškių. Pagalvokite, kaip išdėstyti medžiotojus ir kiškius, kad nė vienas medžiotojas negalėtų nušauti nė vieno kiškio. Medžiotojai gali šauti vertikaliai, horizontaliai ir įstrižaine.

23

[Atsakymas…]

135. Loginiai galvosūkiai

Keturiems sūnums tėvas liepė pasidalyti žemę, kurioje augo 4 obelys jr 4 kriaušės (paveiksle obelys pavaizduotos taškais, kriaušės kryžiukais). Kad nė vienas nebūtų nuskriaustas, žemę turėjo padalyti į lygias, vienodos formos dalis; kiekvienoje jų turėjo būti po obelį ir kriaušę. Kaip sūnūs išsprendė uždavinį?

20

[Atsakymas…]

134. Loginiai galvosūkiai

Nupieškite figūrą, neatitraukę pieštuko nuo popieriaus ir nebrėžę du kartus tos pačios linijos.

17

[Atsakymas…]