93. Loginiai galvosūkiai

Jonas visada sako tik tiesą. Tačiau į dukart iš eilės pateiktą tą patį klausimą jis davė skirtingus atsakymus. Koks klausimas buvo pateiktas Jonui?

[Atsakymas…]

92. Loginiai galvosūkiai

Buvo surašinėjami namo, kuriame gyveno tik šeimos su vaikais, gyventojai. Surašinėtojas buvo pokštininkas ir todėl pateikė tokią ataskaitą: „Name suaugusiųjų gyvena daugiau negu vaikų. Kiekvienas berniukas turi seserį. Berniukų yra daugiau negu mergaičių. Bevaikių šeimų nėra“. Ši ataskaita buvo pripažinta neteisinga. Kodėl?

[Atsakymas…]

91. Loginiai galvosūkiai

Spynos priekyje pavaizduotos geometrinės figūros. Dešinėje pusėje po plokštele — skylė raktui. Išnagrinėję, kaip keičiasi figūros, pamėginkite įspėti, kokios formos išpjovą slepia plokštelė. Kokios formos yra rakto galas?

9

[Atsakymas…]

90. Loginiai galvosūkiai

Geologų ekspedicijos maisto atsargos — konservai ir kitokie maisto produktai. Konservai sudarė dvi trečiąsias visų atsargų. Kontrolė nustatė, kad dvi trečiosios visų atsargų sugedusios. Ar galima nustatyti, kuri konservų dalis yra sugedusi?

[Atsakymas…]

89. Loginiai galvosūkiai

Ginčijasi trys draugai
Gan piktokai ir ilgai!
Pirmas :
— Susiraskim guminius batus
Lis rytoj smarkus lietus!
Antra s :
— Ką jūs! Tai tikra apgaulė!
Bus rytoj giedra ir saulė.
Trečias :
— Pasakyti lieka,
Kad rytoj sulauksim sniego!
Trys draugai, linksmi vaikinai —
Jonas, Vytas ir Laurynas —
Ginčijasi visada.
Jonas nuolatos atspėja,
Vytas — niekad neatspėja,
O Laurynas — kai kada.
Tas, kuris kalbėjo trečias,
Gal už pirmą kiek teisesnis,
Bet vis viena neteisus.
Atsakyt prašau visus:
Ką kalbėjo Jonas,
Ką gi teigė Vytas,
Ką draugams Laurynas sakė?
Jau atsakėt?
O dabar paklausti jūsų noriu:
Pasakykit,
Koks rytoj bus oras?

[Atsakymas…]

88. Loginiai galvosūkiai

Per palubėje pritvirtintą skridinį permestas lynas. Viename lyno krašte kabo beždžionė, kitame — beždžionės masę atitinkantis krovinys. Beždžionė pradėjo lipti lynu į viršų. Kas bus su kroviniu?

7

[Atsakymas…]

87. Loginiai galvosūkiai

Saulėtą dieną kiekvienas daiktas meta šešėlį. Vidurdienį šešėlis yra trumpiausias, vakarėjant ilgėja. Ar yra Žemėje vieta, kur šešėlio ilgis tarp 10 valandos ir 17 valandos niekuomet nesikeičia?

[Atsakymas…]

86. Loginiai galvosūkiai

Vienas medžiotojas papasakojo tokią istoriją: „Išėjęs medžioti, už 100 m į pietus nuo savęs pastebėjau lokį. Nenorėdamas atkreipti būsimo laimikio dėmesį, iš pradžių nuėjau 100 m į vakarus, po to pasisukau veidu į šiaurę ir nusitaikęs nušoviau lokį. Kaip jūs manote, kokios spalvos lokio kailį parsivežiau? Ką jūs atsakytumėte medžiotojui?

[Atsakymas…]

85. Loginiai galvosūkiai

Žmogus nuėjo dienovidiniu 10 km į pietus, po to lygiagrete 10 km į rytus, pasisuko ir paėjėjo dienovidiniu 10 km į šiaurę, ir atsidūrė pradinėje vietoje. Ar tai įmanoma?

[Atsakymas…]

84. Loginiai galvosūkiai

Vienas architektas pasiūlė statyti kvadratinį namą, kurio visų sienų langai žvelgtų į pietus. Ar jūs norėtumėte gyventi tokiame name?

[Atsakymas…]