153. Loginiai galvosūkiai

Kokį ženklą reikia parašyti tarp skaičių 2 ir 3, kad gautume skaičių, didesnį už 2 ir mažesnį už 3?

[Atsakymas…]

152. Loginiai galvosūkiai

Elektrinis traukinys judėjo tolygia kryptimi iš pietų į šiaurę. Į traukinio vagonų vakarinės pusės langus statmenai pūtė vėjas. Kuria kryptimi rūko traukinio dūmai?

[Atsakymas…]

151. Loginiai galvosūkiai

Atspėk, kas pavaizduota pirmąjame bei antrąjame paveikslėliuose.

kas pavaizduota

[Atsakymas…]

150. Loginiai galvosūkiai

Popieriuje pažymimi 6 taškai taip, kad per tris iš jų nebūtų galima nubrėžti tiesės. Du žaidėjai, paėmę skirtingų spalvų pieštukus, paeiliui jungia du taškus atkarpa (savaime suprantama, kad antrą kartą jungti tuos pačius taškus atkarpa negalima). Laimi tas, kuris pirmasis nubraižo trikampį (jo viršūnės — pažymėtuose taškuose). Pamėginkite pažaisti — gal tuomet įminsite, kas turi neabejotiną galimybę laimėti šį žaidimą.

[Atsakymas…]

149. Loginiai galvosūkiai

Palydint senuosius 1988 metus, Juozas pasiūlė Jonui tokį uždavinį: — Nueik į gretimą kambarį ir ten vienas atlik šiuos veiksmus: prie savo gimimo metų pridėk savo tėvo amžių, o prie tėvo gimimo metų pridėk savo amžių. Abu šiuos gautus skaičius irgi sudėk. Po 5 min grįžusį Joną nustebino Juozo pastaba: — O juk tu gavai skaičių 3976, ar ne taip? Išties popieriaus lape, kurį laikė Jonas, puikavosi skaičius 3976. Pagalvokite ir pamėginkite įspėti, kaip Juozas, nežinodamas kada gimė Jonas ir jo tėvas, galėjo nustatyti šį skaičių.

[Atsakymas…]

148. Loginiai galvosūkiai

Skaičiavimo fenomenas vengras Ferencas Patakis per sekundę sugeba mintinai sudauginti du triženklius skaičius. 1979 metais televizijos žiūrovams jis pasiūlė tokį uždavinį: „Savo batų numerį padauginkite iš 2, prie šios sandaugos pridėkite 39, visa tai padauginkite iš 50, dar pridėkite 29 ir iš gauto skaičiaus atimkite savo gi mimo metus“. Nustebo žiūrovai: atlikę visus nurodytus veiksmus, gavo keturženklį skaičių, kurio pirmieji du skaitmenys reiškė batų numerį, o paskutiniai du — amžių, kuris 1979 metais turėjo sukakti žiūrovui. Pamėginkite įminti šio skaičiavimo paslaptį.

[Atsakymas…]

147. Loginiai galvosūkiai

Grįžęs iš cirko, kur matė skaičius atspėjantį fokusininką, Jonukas irgi nutarė juo tapti. Pradžiai jis pateikė sesutei tokią užduotį: „Sugalvok triženklį skaičių, kurio nevienodi skaitmenys; paskui paimk kitą skaičių, užrašytą tais pačiais skaitmenimis kaip ir pirmasis, bet kita tvarka; iš didesnio skaičiaus atimk mažesnį, skirtumo vieną skaitmenį apvesk ratuku, likusius sudėk, o man pasakyk tik sumą. Tuomet aš įspėsiu, kurį skaitmenį tu apvedei ratuku”. Sesutė paėmė skaičius 658 ir 865, jų skirtumas lygus 207. Ji apvedė skaitmenį 0 ratuku, o likusių skaitmenų sumą 9 pasakė broliukui. Jonukas, žinodamas cirko fokusininko paslaptį, iškart nurodė atsakymą: 9. Tačiau sesutė pareiškė, kad atsakymas neteisingas ir parodė savo skaičiavimą. Kodėl suklydo Jonukas?

[Atsakymas…]

146. Loginiai galvosūkiai

Dvi mergaitės sugalvojo tokį žaidimą. Paeiliui skina ramunės žiedlapius. Vienu ėjimu galima nuskinti arba vieną žiedlapį, arba du gretimus žiedlapius. Laimi ta mergaitė kuri nuskina paskutinį žiedlapį. Įrodykite, kad mergaitė antra skinanti žiedlapius, visada gali laimėti.

[Atsakymas…]

145. Loginiai galvosūkiai

Du berniukai žaidžia tokį žaidimą: ant apskrito stalo paeiliui deda penkių kapeikų vertes monetas. Pralošia tas, kuris eiliniu ėjimu neranda vietos savo monetai. Kaip jūs manote, katram labiau gali nusišypsoti pergalės laimė: tam kuris daro pirmąjį ėjimą ar jo varžovui?

[Atsakymas…]

144. Loginiai galvosūkiai

Ornamentą sudaro 16 mažų trikampių. Kai kurie 4 gretimi maži trikampiai sudaro vieną didelį trikampį. Nesunku suskaičiuoti, kad iš viso yra 6 tokie dideli trikampiai, iš dalies dengiantys vienas kitą. Įrašykite į kiekvieną mažą trikampį skaičius nuo 1 iki 16 (nekartodami jų) taip, kad kiekvieno didelio trikampio skaičių suma būtų lygi 34.

41

[Atsakymas…]