133. Loginiai galvosūkiai

Įsivaizduokite, kad jūs norite apžiūrėti sodą, kurio A — įėjimas, B — išėjimas. Du kartus eiti ta pačia alėja negalima. Kokį maršrutą pasirinktute?

16

[Atsakymas…]

132. Loginiai galvosūkiai

Viename pilies požemio kambaryje valdovas paslėpė visas savo brangenybes. Valdovo įpėdiniams testamente buvo nurodyta kaip rasti paslėptą lobį: iš pradžių įeiti į vieną iš kraštinių požemio kambarių ir nuo jo eiti per visas požemio duris tik po vieną kartą. Tos durys, kurios bus paskutinės, ir nurodys ieškomąją vietą. Suraskite požemio kambarį, kuriame paslėptas lobis.

14

[Atsakymas…]

131. Loginiai galvosūkiai

Padalykite laikrodžio ciferblatą į tris dalis taip kad kiekvienoje dalyje skaičių suma būtų lygi 17.

[Atsakymas…]

130. Loginiai galvosūkiai

Laikrodžio ciferblato valandos surašytos arabiškais skaičiais. Ciferblatą reikia suskirstyti į šešias dalis taip, kad kiekvienoje jų skaičių suma būtų ta pati.

[Atsakymas…]

129. Loginiai galvosūkiai

Į kiekvieną iš trijų namų norima įvesti dujas, elektrą ir vandenį. Ar galima komunikacijas nutiesti taip, kad jos, niekur nesusikirsdamos, kiekvieną namą sujungtų su elektros, duju ir vandens šaltiniais?

[Atsakymas…]

128. Loginiai galvosūkiai

Karvę ganyti moteris galėjo pusskritulio formos pievoje. Išgindama karvę, ji pasiėmė tris kuoliukus, žiedelį ir virvę. Kaip moteris turėjo pririšti karvę, kad ji galėtų ėsti žolę bet kurioje šios pievos vietoje, neišeidama už jos ribų?

[Atsakymas…]

127. Loginiai galvosūkiai

Vieną kartą mažos valstybėlės kariuomenės vadas gavo tokį įsakymą: „Valdovo atvykimo proga išrikiuokite visą savo kariuomenę šešiomis eilėmis taip, kad kiekvienoje eilėje stovėtų 5 kareiviai”. Vadas suglumo: „Juk aš turiu
tik 24 kareivius”. Tačiau netrukus, jis vis tiek sugalvojo, kaip įvykdyti užduotį. Ką jis padarė?

[Atsakymas…]

126. Loginiai galvosūkiai

Kaip 4 vienodus butelius pastatyti ant stalo taip, kad jų kakleliai būtų vienodai nutolę vienas nuo kito?

[Atsakymas…]

125. Loginiai galvosūkiai

Miestelio gyventojai nutarė paįvairinti kasmetines automobilių lenktynes. Tuo tikslu jie įsteigė prizą lenktynininkui, kurio mašina finišuos paskutinė. Prizas buvo labai vertingas. Sumišo lenktynininkai. Tik ir girdėjosi kalbant:
— Kiekvienas norės atvažiuoti paskutinis. Vadinasi, visi stengsis važiuoti kuo lėčiau. O tai truks tol, kol visos mašinos galų gale sustos. Gaila, šių metų lenktynės sužlugo.
Bet į pokalbį įsiterpė jaunas automobilininkas:
— Aš žinau, ką turime padaryti, kad lenktynės įvyktų. Reikia…
Ir išties, tąsyk buvo lenktyniaujama kaip niekada.
Ką pasiūlė jaunasis automobilininkas?

[Atsakymas…]

124. Loginiai galvosūkiai

Senais laikais 100 laukinių, kurių dalis yra žmogėdros, paėmė į nelaisvę baltųjų ekspediciją. Yra žinoma, kad:
a) bent vienas laukinis — ne žmogėdra;
b) iš bet kurių dviejų laukinių bent vienas yra žmogėdra.
Kiek iš viso buvo žmogėdrų?

[Atsakymas…]