37. Matematiniai galvosūkiai

Svečias vyresniajam broliui davė pusę atsineštų saldainių ir dar pusę saldainio, o jaunesniajam broliui — pusę likusių saldainių ir dar pusę saldainio. Kiek saldainių gavo vyresnysis brolis, jei žinoma, kad broliams teko sveikas skaičius saldainių, iš jų jaunėliui — 4 saldainiai?

[Atsakymas…]

36. Matematiniai galvosūkiai

16 bloknotų kainuoja tiek rublių, kiek bloknotų galima nupirkti už vieną rublį. Kiek kainuoja vienas bloknotas?

[Atsakymas…]

35. Matematiniai galvosūkiai

Šį galvosūkį sukūrė prancūzų matematikas Eduardas Liuką — įdomiosios matematikos knygos autorius. Vienoje matematikų konferencijoje jis pateikė tokį uždavinį: „Tarkime, kad kasdien iš Havro į Niujorką ir iš Niujorkp į Havrą išplaukia po garlaivį. Kelionė trunka lygiai 7 paras. Pasiekęs kelionės tikslą, garlaivis iškart apsigręžia ir plaukia atgal. Kiek šios linijos laivų aš sutiksiu kelyje, jei šiandien per pietus išplauksiu iš Havro į Niujorką?” Pamėginkite ir jūs atsakyti į šį klausimą.

[Atsakymas…]

34. Matematiniai galvosūkiai

Rašytojas Džekas Londonas viename savo apsakyme aprašė, kaip jis penkių šunų traukiamomis rogėmis skubėjo iš Skagvėjaus (Aliaskoje) į stovyklą, kur jo pagalbos laukė mirštantys draugai. Tą apsakymą galima interpretuoti kaip įdomų matematinį galvosūkį. Pirmas 24 h rogės lėkė didžiausiu, Dž. Londono norimu greičiu. Tačiau baigiantis šioms 24 h du kinkinio šunys perkrimto pavalkus ir pabėgo su vilkais. Dž. Londonas turėjo toliau keliauti su trejetu šunų, kurie traukė roges greičiu, lygiu 3/s pradinio greičio. Todėl jis į stovyklą atvyko pavėlavęs 2 * 24= 48 h. Kartu autorius pabrėžia: „Jei visi šunys būtų traukę kinkinį dar 50 mylių, tai būčiau pavėlavęs tik vieną parą”. Kyla klausimas: koks buvo atstumas nuo Skagvėjaus iki stovyklos? Apsakyme apie tai nėra nieko pasakyta, tačiau gerai pagalvoję jūs galite nustatyti.

[Atsakymas…]

33. Matematiniai galvosūkiai

Žymus rusų rašytojas L. Tolstojus labai mėgo tokį uždavinį: „Šienpjoviai turėjo nupjauti dvi pievas. Iš ryto pradėję pjauti didesniąją pievą, po pusiaudienio jie pasiskirstė: pusė pasiliko pirmojoje ir iki vakaro ją nupjovė, o kita pusė nuėjo pjauti antrosios pievos, kurios plotas du kartus mažesnis už pirmosios. Kiek buvo šienpjovių, jeigu likusią pievos dalį per kitą dieną nupjovė vienas šienpjovys?”

[Atsakymas…]

32. Matematiniai galvosūkiai

Raskite mažiausią skaičių, kurį padalijus iš 2 gaunama liekana 1, padalijus iš 3 — liekana 2, padalijus iš 4 — liekana 3, padalijus iš 5 — liekana 4, padalijus iš 6 — liekana 5, padalijus iš 7 — liekana 6, padalijus iš 8 — liekana 7 ir padalijus iš 9 — liekana 8.

[Atsakymas…]

31. Matematiniai galvosūkiai

Sunkvežimio vairuotojas kelionės pradžioje atkreipė dėmesį į tai, kad spidometras rodo simetrinį skaičių 15951. Po 2 h spidometras rodė sekantį simetrinį skaičių. Koks sunkmežimio greitis?

[Atsakymas…]

30. Matematiniai galvosūkiai

Turime du natūrinius skaičius, kurių skaitmenų suma dalijasi iš 5. Iš didesniojo atimame mažesnį skaičių. Kam bus lygus mažiausias iš visų tokių skirtumų?

[Atsakymas…]

29. Matematiniai galvosūkiai

Kambaryje yra taburečių ir kėdžių. Taburetės yra trikojės, o kėdės — keturkojės. Kai ant visų taburečių ir kėdžių susėdo žmonės, kambaryje iš viso buvo 39 kojos. Kiek kėdžių ir taburečių buvo kambaryje?

[Atsakymas…]

28. Matematiniai galvosūkiai

Jei į darbą aš einu pėstute, o grįžtu autobusu, tai kelionėje užtrunku 1 h 35 min. Jei į abi puses važiuoju autobusu, iš viso tądien kelyje būnu 40 min. Kiek laiko užtrukčiau kelionėje, jei į darbą ir iš darbo eičiau pėstute?

[Atsakymas…]