128. Loginiai galvosūkiai

Karvę ganyti moteris galėjo pusskritulio formos pievoje. Išgindama karvę, ji pasiėmė tris kuoliukus, žiedelį ir virvę. Kaip moteris turėjo pririšti karvę, kad ji galėtų ėsti žolę bet kurioje šios pievos vietoje, neišeidama už jos ribų?

[Atsakymas…]

127. Loginiai galvosūkiai

Vieną kartą mažos valstybėlės kariuomenės vadas gavo tokį įsakymą: „Valdovo atvykimo proga išrikiuokite visą savo kariuomenę šešiomis eilėmis taip, kad kiekvienoje eilėje stovėtų 5 kareiviai”. Vadas suglumo: „Juk aš turiu
tik 24 kareivius”. Tačiau netrukus, jis vis tiek sugalvojo, kaip įvykdyti užduotį. Ką jis padarė?

[Atsakymas…]

126. Loginiai galvosūkiai

Kaip 4 vienodus butelius pastatyti ant stalo taip, kad jų kakleliai būtų vienodai nutolę vienas nuo kito?

[Atsakymas…]

31. Galvosūkiai su degtukais

Kaip iš 6 degtukų sudaryti 4 lygiašonius trikampius?

[Atsakymas…]

30. Galvosūkiai su degtukais

Sudarykite 8 trikampius iš 7 degtukų.

[Atsakymas…]

52. Matematiniai galvosūkiai

Vieną kartą matematikos mokytojas pasakojo savo mokiniams: „Šiandien man pasiūlė pirkti trikampį medžiagos gabalą, kurio kraštinės lygios 160, 250 ir 90 cm. Ir, be to, visai pigiai: 1 m2 kainuoja tik 1 rub. Kiek aš turiu sumokėti už pirkinį?” Mokytojo auklėtiniai atsakė į šį klausimą. O jūs ar pajėgūs surasti atsakymą?

[Atsakymas…]

51. Matematiniai galvosūkiai

Trečiojo laipsnio daugianario P(x) koeficientai yra sveikieji skaičiai, o a ir b — natūriniai skaičiai. Yra žinoma, kad:
a) a dvigubai didesnis už b;
b) P(a) = 0, P(b) = 5;
c) a nėra pirminis skaičius.
Kam yra lygūs a ir b?

[Atsakymas…]

50. Matematiniai galvosūkiai

Marija 24 metų. Ji dabar turi dvigubai daugiau metų negu jų turėjo Ana tuo metu, kai Marijai buvo tiek metų, kiek dabar jų Anai. Kiek dabar Anai metų?

[Atsakymas…]

49. Matematiniai galvosūkiai

Vieną kartą svečias paklausė matematikos mokytoją:
— Kiek jūs turite vaikų ir kokio jie amžiaus?
— Turiu tris berniukus,— atsakė tas.— Jų metų sandauga lygi 72, o suma — mūsų namo numeriui. Svečias išėjo laukan, pažiūrėjo į numerį ir pasakė:— Uždavinio dar neįmanoma išspręsti.
— Taip, jūs teisus,— tarė mokytojas,— tačiau aš vis dar tikiuosi, kad mano vyriausias sūnus taps Vilniaus miesto plaukimo čempionu.
Kiek metų kiekvienam berniukui?

[Atsakymas…]

48. Matematiniai galvosūkiai

80 asmenų, sužinoję apie skurstančius malabardiečius, surinko jiems 200 talerių. Aukojo vyrai, moterys ir mokiniai. Vyrai davė po 6 talerius, moterys po 3, mokiniai po 1. Kiek buvo vyrų, kiek — moterų ir kiek — mokinių?

[Atsakymas…]