102. Loginiai galvosūkiai

Laborantas turi 24 ml talpos flakoną su chemikalais. Prieš bandymą jis nori padalyti chemikalus į tris lygias dalis, o turi tik tris tuščias menzūrėles: 13, 11 ir 5 ml talpos. Ar gali laborantas po lygiai padalyti chemikalus? Jei gali, pamėginkit jam padėti.

[Atsakymas…]

101. Loginiai galvosūkiai

Žymaus prancūzų matematiko Simono Puasono (1781 — 1840) tėvai norėjo, kad jų sūnus būtų gydytojas. Gal S. Puasonas ir būtų patenkinęs jų norą, jei ne vienas įvykis. Vienąkart jis su draugais atsidūrė nuošaliame Bretanės kaime. Nušokę nuo žirgų pailsėti valstiečio kieme, jie paprašė parduoti pieno. Valstietis atsinešė iš rūsio kibirą, kuriame buvo 8 kvortos pieno, ir sutiko pusę parduoti. Tačiau negalėjo žadėto kiekio perpilti, nes turėjo tik du ąsočius — penkių ir trijų kvortų talpos. Draugai buvo besutinką pirkti tris kvortas pieno, kai S. Puasonas pasakė galįs ir turimais indais atseikėti 4 kvortas pieno. Bematant jis tai padarė. Tada vienas iš draugų, matematikos, mokytojas, patarė jam studijuoti matematiką. Jaunuolis paklausė patarimo ir ilgainiui tapo įžymus matematikas. Pamėginkite įspėti, kaip S. Puasonas atseikėjo pieną.

[Atsakymas…]

100. Loginiai galvosūkiai

Katė suėda pelę per vieną minutę. Per kiek laiko katė suės 60 000 pelių?

[Atsakymas…]

99. Loginiai galvosūkiai

Štai ką po Čipolino — Džanio Rodario pasakos „Čipolino nuotykiai” herojaus — pabėgimo sinjoras Pomidoras galėjo įsakyti Citrinai: „Siunčiu jums 99 kareivius. Padalykite juos į tris būrius. Pirmasis būrys tegul išnaršo visą baseiną ir apklausia auksines žuveles,— įtariama, kad jos padėjo organizuoti pabėgimą. Antrasis būrys tegul išrausia visus kelius,— gal tai sutrukdys bėgliams pasislėpti. Trečiasis būrys, tokio dydžio, kaip pirmasis ir antrasis kartu paėmus, tegul vyksta į kalnus: Morkos teigimu, nusikaltėliai yra pasislėpę tenai”. Tačiau šis sinjoro Pomidoro planas jau huo sumanymo buvo pasmerktas sužlugti. Pagalvokite ir pamėginkite įspėti, kodėl.

[Atsakymas…]

98. Loginiai galvosūkiai

Diktantą rašė 27 mokiniai. Tik Petriukas padarė 12 klaidų, kiti — mažiau. Ar yra bent trys mokiniai, kurie padarė vienodą skaičių klaidų? Tarp tokių mokinių gali būti ir tie, kurie padarė 0 klaidų.

[Atsakymas…]

6. Galvosūkiai su monetomis

Berniukas turi 25 įvairias varines monetas. Ar tarp jų yra bent 7 vienodos vertės monetos?

[Atsakymas…]

97. Loginiai galvosūkiai

Marko Tveno kūrinyje „Heklberio Fino nuotykiai” yra pateikiamas toks klausimas: „Kai penkiolika karvių ganosi ant kalnelio, kelios iš jų ėda, nukreipusios galvas į tą pačią pusę?” Pamėginkite atsakyti.

[Atsakymas…]

96. Loginiai galvosūkiai

Imperatoriaus Karolio Didžiojo dvariškis Alkuinas (735—804) vienintelis tais laikais Europoje parašė įdomiosios matematikos uždavinių rinkinį „Uždaviniai jaunuolių protui lavinti, kuriame yra toks ir dabar dar populiarus galvosūkis: „Žmogus kėlė per upę laiveliu vilką, ožką ir kopūstą. Tačiau mažame laivelyje galėjo tilpti tik vienas žmogus ir su juo arba vilkas, arba ožka, arba kopūstas. Palikus be žmogaus vilką ir ožką. vilkas suėstų ožką; palikus ožką ir kopūstą, ožka sugraužtų kopūstą, bet žmogui matant niekas nieko nelietė. Kaip žmogus turi perkelti per upę savo krovinį?” O kaip jūs perkeltumėte?

[Atsakymas…]

95. Loginiai galvosūkiai

Matematikas paklausė fiziko: „Štai turime tuščią arbatinuką ir neuždegtą dujinę viryklą. Kaip užvirinti vandenį?
— Pripilti į arbatinuką vandens, uždegti dujas ir arbatinuką pastatyti ant viryklės,— atsakė fizikas.
— Teisingai, — tarė matematikas. — O dabar išspręskite antrą uždavinį: šalia uždegtos viryklės stovi pilnas vandens arbatinukas. Kaip dabar užvirinti vandenį?
— Tai dar paprasčiau — tereikia pastatyti arbatinuką ant viryklės.
— Ne! — sušuko matematikas.— Reikia…
Kokį būdą pasiūlė matematikas?

[Atsakymas…]

94. Loginiai galvosūkiai

Keliautojas nuo 9 valandos ryto visą dieną plaukė prieš srovę sraunia upe. Rytojaus dieną taip pat 9 valandą ryto jis išplaukė atgal ta pačia upe. Abi dienas jis plaukė skirtingais greičiais, kartais net sustodamas pailsėti. Grįžęs namo ir peržiūrėjęs kelionės užrašus, jis nustebo: „Pasirodo, kad abi dienas tuo pačiu laiku aš buvau toje pačioje vietoje. Ar tai įmanoma?

[Atsakymas…]