112. Loginiai galvosūkiai

Senovės graikų išminčius Zenonas įrodinėjo, kad ir koks greitas būtų Trojos karo didvyris Achilas, jis negalėtų pavyti net… vėžlio. Štai jo „įrodymas”: „Tegul Achilą ir vėžlį skiria tam tikras atstumas. Kol Achilas atbėgs iki tos vietos, kur pirmiau buvo vėžlys, šis nors ir mažai, bet vis tiek bus pasislinkęš į naują vietą. Kol Achilas atbėgs iki šios vietos, vėžlio jis neužtiks, nes tasai vėl bus pasislinkęs pirmyn. Achilas vėl turės bėgti pirmyn ir taip be galo. Vadinasi, jis nepavys vėžlio. Kur Zenono klaida?

[Atsakymas…]

111. Loginiai galvosūkiai

Kai teismo gydytojų komisija tyrė J. Hašeko herojaus šauniojo kareivio Šveiko psichinę būseną, jis pasiūlė komisijai uždavinį. „Namas keturių aukštų, kiekviename šito namo aukšte po aštuonis langus, ant stogo dar du langai ir du kaminai, kiekviename aukšte gyvena po du nuomininkus. Dabar atspėkit, ponai, kuriais metais mirė kiemsargio bobutė? Šis uždavinys labai panašus į „šveikišką”, tačiau nuo pastarojo skiriasi tuo, kad jį galima išspręsti: Gatvės pradžioje stovi namas. Šeštame aukšte gyvena A, o septintame— B, C ir D, kurie yra A broliai. Daugiau brolių A neturi. A bute yra trejos durys ir du langai. B bute yra tiek langų, kiek C bute durų, ir tiek durų, kiek C bute langų. Butuose, kuriuose gyvena D broliai, iš viso yra tiek langų, kiek ir durų. O dabar pasakykite, ar gyvena šioje gatvėje A uošvė?

[Atsakymas…]

110. Loginiai galvosūkiai

Ant stalo guli trys kortos nugarėlėmis į viršų. Apie jas žinoma štai kas: Karaliaus dešinėje yra dvi arba viena dama; bent vienos damos kairėje yra dvi arba viena dama; būgnų kortos kairėje yra dvi arba viena vynų korta; bent vienos vynų kortos dešinėje yra dvi arba viena vynų korta. Kokios kortos guli ant stalo?

[Atsakymas…]

109. Loginiai galvosūkiai

Arabas turėjo 17 kupranugarių ir 3 sūnus. Mirdamas jis jauniausiajam sūnui paliko pusę, viduriniajam — trečdalį, o vyriausiajam — devintąją dalį savo turto. Pradėję dalybas, broliai sutriko. Tada vienas jų pasiūlė pasiskolinti vieną kupranugarį iš kaimyno. Taigi jie turėjo 18 kupranugarių, iš kurių jauniausias brolis gavo 9, vidurinysis — 6 ir vyriausias — 2 kupranugarius. Vieną likusį kupranugarį jie grąžino kaimynui. Kaip paaiškinti šias dalybas?

[Atsakymas…]

108. Loginiai galvosūkiai

Du broliai norėjo išsiaiškinti, kuris greitesnis. Susitarė bėgti 100 m. Per lenktynes vyresnysis aplenkė jaunesnįjį 3 m. Tada jie nusprendė bėgti dar kartą, bet dabar kiek kitaip — vyresniojo brolio distancija bus 103 m, o jaunesniojo 100 m. Kuris nugalės dabar, jei žinoma, kad abu jie bėgs tokiu greičiu, kokiu bėgo pirmą kartą?

[Atsakymas…]

107. Loginiai galvosūkiai

Išspręskite dar vieną uždavinį iš Alkuino uždavinyno: „Du žmonės už 100 solidų nusipirko kiaulių, mokėdami už kiekvienas penkias po 2 solidus. Kiaules jie pasidalijo pusiau, vėl pardavė, imdami už kiekvienas penkias po 2 solidus, ir gavo pelno. Kaip tai galėjo atsitikti?”

[Atsakymas…]

106. Loginiai galvosūkiai

Audrius pastebėjo, kad per atostogas:
a) lietus lijo 7 kartus ir tai atsitikdavo rytą arba vakare;
b) jei lydavo vakare, tai rytą visada šviesdavo saulė;
c) 5 kartus vakare buvo saulėtas oras;
d) 6 kartus rytą švietė saulė.
Kiek užtruko Audriaus atostogos?

[Atsakymas…]

105. Loginiai galvosūkiai

Aš turiu du senovinius smėlio laikrodžius. Iš mažesniojo laikrodžio viršutinės dalies smėlis išbyra per 11 min, o iš didesniojo — per 16 min. Kaip abiem smėlio laikrodžiais išmatuoti laiką, lygų 21 min?

[Atsakymas…]

104. Loginiai galvosūkiai

Man reikia iškepti 6 kotletus per 15 min. Keptuvėje telpa tik 4 kotletai. Patarkite, kaip juos kepti, jei viena kotleto pusė iškepa per 5 min.

[Atsakymas…]

103. Loginiai galvosūkiai

Vieną rytą du turistai susitiko moterį su dviem pilnais 15 l. talpos bidonais pieno. Turistai turėjo 5 l. ir 4 l. talpos indus, o norėjo nusipirkti po 2 l. pieno. Moteris, truputį pagalvojusi, pripylė prašomą kiekį. Kaip ji tai padarė?

[Atsakymas…]