Lauke plikam vienas likau?

[Atsakymas…]

Lempa lempuoja, vidury siela dejuoja?

[Atsakymas…]

Kirviais sukapoja, mentėm suvolioja ir šulinin sumarmaliuoja?

[Atsakymas…]

Keturios motinos turi po penkis vaikus ir visi vaikai vienu vardu vadinasi?

[Atsakymas…]

Karvelis burkuoja, o žvirbliai klausosi?

[Atsakymas…]

Kai mažas gaidelis užgieda, žmonės pargriūna?

[Atsakymas…]

Juodas varnas kranktelėjo, visa giria linktelėjo?

[Atsakymas…]

Yra kalnas, bet ne kalnas; yra miškas, bet ne miškas; yra šakės, bet ne šakės?

[Atsakymas…]

Į kluoną – iš laukų, iš kluono – tarp akmenų, iš akmenų – vandenin ir kaitron, iš kaitros – alkanon burnon?

[Atsakymas…]

Išlekia kaip žvirblis, parlekia kaip jautis?

[Atsakymas…]