Baloj balaitėj nuklimpo kumelaitė. Penki vilkai traukė, du vanagai laukė?

[Atsakymas…]

Baltų vištelių pilna laktelė?

[Atsakymas…]

Atvažiavo pakulioriai, išsigando gaspadoriai; per lygias pievas važiavo, daug gero sugavo?

[Atsakymas…]

Ateina slaptai, išeina viešai?

[Atsakymas…]

Arklys ant šunies joja, o žmonės ploja?

[Atsakymas…]

Ateina tylėdama, išeina giedodama?

[Atsakymas…]

Ateina protingas, išeina kvailas?

[Atsakymas…]

Anoj pusėj beržynėlio tala lala šokinėja?

[Atsakymas…]