Septynios mylios vienu tiltu. Tilto gale gražus vainikas. Tas vainikas linksmina visą pasaulį?

[Atsakymas…]

Sūnus mano tėvo, o man ne brolis?

[Atsakymas…]

Raudonas šunelis po slenksčiu loja?

[Atsakymas…]

Panešti galima, bet suskaičiuoti negalima?

[Atsakymas…]

Peiliais pjausto, o kraujo nei lašo?

[Atsakymas…]

Penki vyrai rąstą neša?

[Atsakymas…]

Pats nieko nevalgo, o žmogų maitina?

[Atsakymas…]

Miške gimęs, miške augęs, prie kelio sustojęs, kepure kiloja?

[Atsakymas…]

Maža spintelė šimtą durų turi?

[Atsakymas…]

Mįslių tėvas klane guli?

[Atsakymas…]