Turi sparnus, bet neskraido, neturi kojų, bet nepavysi?

[Atsakymas…]

Troba be langų, be durų, kai šeimininkas nori išeiti, turi duris išlaužti?

[Atsakymas…]

Šoka kaip mergelė, žvengia kaip kumelė?

[Atsakymas…]

Šliukščia beliukščia visa piniguota?

[Atsakymas…]

Šarangė varangė po suolu susirangė?

[Atsakymas…]

Su sparnais, bet ne paukštis, su kailiu, bet ne žvėris?

[Atsakymas…]

Stovi baslys, tame baslyje daug laiptelių, tuose laipteliuose muzikantai griežia?

[Atsakymas…]

Ruda rudeklė, darbšti pereklė, takus numynė, kalnus supylė?

[Atsakymas…]

Po žemę vaikšto, dangaus nemato. Nieko neranda ir vis dejuoja?

[Atsakymas…]

Po ledu žirklės?

[Atsakymas…]