Kabo kabikas, žiūri žiūrikas, kad kabikas nekabėtų – ir žiūrikas nežiūrėtų?

[Atsakymas…]

Juodas puodas, kuo labiau maišysi, tuo labiau verda?

[Atsakymas…]

Juoda kiaulė po žemes rausias?

[Atsakymas…]

Iššoko perukas iš balto akmenuko, apsirengęs šilko marškinėliais?

[Atsakymas…]

Iš vienos kertelės į kitą kertelę, kol atneša bačkelę?

[Atsakymas…]

Ilgasnukė, mandrakojė šimtą rūbų dėvi?

[Atsakymas…]

Gražus katilėlis, vos prisiliesi – užverda?

[Atsakymas…]

Graži mergaitė, sidabro suknaitė?

[Atsakymas…]

Gyvas Dievą nešiojo, bet dangaus nedastojo?

[Atsakymas…]

Gyva būdama ant vandens siūbavau, numirus – po galva palindau?

[Atsakymas…]