137. Loginiai galvosūkiai

Ar įmanoma nuspalvinti abi popieriaus lapo puses, neatitraukus teptuko nuo lapo (laikykime, kad popieriaus lapas neturi storio, todėl negalima braukti per jo briauną, norint persikelti į kitą jo pusę)?

[Atsakymas…]

7. Galvosūkiai su monetomis

Dešimt monetų išdėstytos trikampiu. Perkelkite tik tris monetas taip, kad trikampio viršūnė būtų apačioje.

25

[Atsakymas…]

136. Loginiai galvosūkiai

Devyni medžiotojai gali nušauti visus keturiolika kiškių. Pagalvokite, kaip išdėstyti medžiotojus ir kiškius, kad nė vienas medžiotojas negalėtų nušauti nė vieno kiškio. Medžiotojai gali šauti vertikaliai, horizontaliai ir įstrižaine.

23

[Atsakymas…]

135. Loginiai galvosūkiai

Keturiems sūnums tėvas liepė pasidalyti žemę, kurioje augo 4 obelys jr 4 kriaušės (paveiksle obelys pavaizduotos taškais, kriaušės kryžiukais). Kad nė vienas nebūtų nuskriaustas, žemę turėjo padalyti į lygias, vienodos formos dalis; kiekvienoje jų turėjo būti po obelį ir kriaušę. Kaip sūnūs išsprendė uždavinį?

20

[Atsakymas…]

134. Loginiai galvosūkiai

Nupieškite figūrą, neatitraukę pieštuko nuo popieriaus ir nebrėžę du kartus tos pačios linijos.

17

[Atsakymas…]

133. Loginiai galvosūkiai

Įsivaizduokite, kad jūs norite apžiūrėti sodą, kurio A — įėjimas, B — išėjimas. Du kartus eiti ta pačia alėja negalima. Kokį maršrutą pasirinktute?

16

[Atsakymas…]

132. Loginiai galvosūkiai

Viename pilies požemio kambaryje valdovas paslėpė visas savo brangenybes. Valdovo įpėdiniams testamente buvo nurodyta kaip rasti paslėptą lobį: iš pradžių įeiti į vieną iš kraštinių požemio kambarių ir nuo jo eiti per visas požemio duris tik po vieną kartą. Tos durys, kurios bus paskutinės, ir nurodys ieškomąją vietą. Suraskite požemio kambarį, kuriame paslėptas lobis.

14

[Atsakymas…]

131. Loginiai galvosūkiai

Padalykite laikrodžio ciferblatą į tris dalis taip kad kiekvienoje dalyje skaičių suma būtų lygi 17.

[Atsakymas…]

130. Loginiai galvosūkiai

Laikrodžio ciferblato valandos surašytos arabiškais skaičiais. Ciferblatą reikia suskirstyti į šešias dalis taip, kad kiekvienoje jų skaičių suma būtų ta pati.

[Atsakymas…]

129. Loginiai galvosūkiai

Į kiekvieną iš trijų namų norima įvesti dujas, elektrą ir vandenį. Ar galima komunikacijas nutiesti taip, kad jos, niekur nesusikirsdamos, kiekvieną namą sujungtų su elektros, duju ir vandens šaltiniais?

[Atsakymas…]