112. Loginiai galvosūkiai

Senovės graikų išminčius Zenonas įrodinėjo, kad ir koks greitas būtų Trojos karo didvyris Achilas, jis negalėtų pavyti net… vėžlio. Štai jo „įrodymas”: „Tegul Achilą ir vėžlį skiria tam tikras atstumas. Kol Achilas atbėgs iki tos vietos, kur pirmiau buvo vėžlys, šis nors ir mažai, bet vis tiek bus pasislinkęš į naują vietą. Kol Achilas atbėgs iki šios vietos, vėžlio jis neužtiks, nes tasai vėl bus pasislinkęs pirmyn. Achilas vėl turės bėgti pirmyn ir taip be galo. Vadinasi, jis nepavys vėžlio. Kur Zenono klaida?

Atsakymas: Tarkime, kad Achilą ir vėžlį skiria tik 100 m, o pailsęs Achilas už vėžlį bėga tik 10 kartų greičiau. Iš Zenono samprotavimų išplaukia, kad nubėgęs 100 m Achilas vėžlio neras, nes vėžlys bus pasistūmęs į priekį 10 m. Kol Achilas įveiks tuos 10 m, vėžlys nuo jo bus už 1 m. Achilui nubėgus ir šį metrą, vėžlys į priekį pasislinks 10 cm. Kai Achilas įveiks ir šį atstumą, vėžlys bus priekyje už 1 cm ir t. t., vėžlys visada bus nutolęs nuo Achilo atstumu, nelygiu nuliui. Tačiau dabar tikriausiai dažnas paklaus: ar gali taip būti,— juk Achilas nesiderins prie vėžlio žingsnių? Užtenka, kad iuos teskirs.tik 10 cm ir tuomet Achilas vienu galingu žingsniu paliks užpakalyje savęs vėžlį.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>