Be rankų, o namus pastato?

[Atsakymas...]

Be kirvio, be pjūklo namą pastato?

[Atsakymas...]

Aukšta bajorė, po kaklu kasa?

[Atsakymas...]

Audžia be staklių?

[Atsakymas...]

Ateis mėnuo mojaus, atlėks paukštis iš gojaus, kas tą paukštį užmuš – savo kraują pralies?

[Atsakymas...]

Ateina bajoras ant dviejų kriukių, su mėsos barzda, su kaulo burna?

[Atsakymas...]

Atbėgo du štuku buku ir pagriebė dvi štiki biki?

[Atsakymas...]

Apvalus skylišius, plaukuotas vagišius?

[Atsakymas...]

Ant lentelių vaikštinėja, ragu žolę skabinėja?

[Atsakymas...]

Ant geležinių lėkščių mėsa stovi?

[Atsakymas...]Puslapis 7 iš 71234567