Vūtų vatų daržinėj ant ratų?

[Atsakymas…]

Visas medžio, o galva geležies?

[Atsakymas…]

Viršuj skylė ir apačioj skylė, aplink vanduo, vidury ugnis?

[Atsakymas…]

Vėlaidė laigė, žolę graibė, parėjus namo kluone pasikorė?

[Atsakymas…]

Vienas sako: aš žiemą pailsiu; antras sako: aš vasarą pailsiu; o trečias sako: man vis tiek?

[Atsakymas…]

Vienas vyras daug galvų turi?

[Atsakymas…]

Vandeny gimus, vandens bijo?

[Atsakymas…]

Vienas atsistojęs, kitas išsižiojęs mosuoja ir į priekį svaido?

[Atsakymas…]

Vienas bėga, vienas veja?

[Atsakymas…]

Vienas linkt, kitas lyžt, retadantis grybšt ir grybšt?

[Atsakymas…]