Tarno nosis taukuota?

[Atsakymas…]

Turi šiaudų – neėda, turi kojas – nevaikšto, turi plunksnas – nelekia?

[Atsakymas…]

Turi sparnus, bet nelaksto?

[Atsakymas…]

Tupi kampe tupinys, neišvežtų net arklys?

[Atsakymas…]

Tupėjo penkios varnos ant medžio. Atėjo medžiotojas, dvi nušovė. Kiek liko varnų?

[Atsakymas…]

Tiltas, ant to tilto ežeras, po tą ežerą ančiukai nardo?

[Atsakymas…]

Šonas šyla, šonas šąla, galva džiūsta, kojos pūsta?

[Atsakymas…]

Šulinys be dugno?

[Atsakymas…]

Šėmas jautis dangų laižo?

[Atsakymas…]

Šviesoje miega, tamsoje viską rodo?

[Atsakymas…]