Vandeny gimė, vandeny augo, su motina pasimatė ir numirė?

[Atsakymas…]

Jaunas žaliuoja, pasenęs žemėn griūva, mirdamas dangun lekia?

[Atsakymas…]

Vienų rozų supyka sūnus…

Vienų rozų supyka sūnus, duktė ir močia.
Močia juos nuvarė tolyn.
Duktė, kaip labiau prisirišus prie močios,
Aplanko ją dažniau, sūnus – rečiau?

[Atsakymas…]

Ėjo Marija per dangų…

Ėjo Marija per dangų ir pabėrė ašaras.
Mėnuo matė, nieko nesakė,
Saulė pamatė, visas surinko?

[Atsakymas…]

Miške gimęs, miške lapojęs, namo parėjęs, šventu pastojęs?

[Atsakymas…]

Užgimė kaip Juozapas, vežė kaip ligonį, kai apserga, nėr jokio daktaro?

[Atsakymas…]

Vandeny gimęs, vandens bijo?

[Atsakymas…]

Užaugo ant lauko be šaknų?

[Atsakymas…]

Gema raudonas, gyvena žalias, miršta geltonas?

[Atsakymas…]

Kai jaunas buvau – aukso krėsle sėdėjau, kai pasenau – nė šuva kaulų neėda?

[Atsakymas…]