Kai mažas buvau, keturis valdžiau, kai užaugau, kupstus varčiau, kai numiriau, su mergom šokau?

[Atsakymas…]

Gyvas – lavonas, numiręs – raudonas?

[Atsakymas…]

Dar tėvas negimė, o jau sūnus į karą išėjo?

[Atsakymas…]

Tėvas neužgimė, sūnus į vainą išjojo?

[Atsakymas…]

Jis paėmė ją savo galingomis rankomis…

Jis paėmė ją savo galingomis rankomis, ji degino jam pirštus,
Jis plėšė jos rūbus ir mėtė gabalais,
Bet ji tylėjo, jis palietė ją savo lūpomis, ir ji dingo amžinai?

[Atsakymas…]

Jinai jį mylėjo, jis jos nekentė…

Jinai jį mylėjo, jis jos nekentė,
Jis jos ieškojo, bet nerado.
Vieną gražią mėnesienos naktį,
Jis ją pagavo ir užmušė?

[Atsakymas…]

Valaidė žolę baidė, namo parėjo, ant vartų pasikorė?

[Atsakymas…]

Kol gyvas buvau, miške siūbavau, o kada miriau – košelę viriau?

[Atsakymas…]

Žemėj gimiau, ugny apsikrikštijau, ant vandens puoliau ir pats prapuoliau?

[Atsakymas…]

Miške gimęs, naktį subrendo, parėjęs namo, katile paskendo?

[Atsakymas…]