Medžio galva, sidabro plaukai?

[Atsakymas…]

Matau – negirdžiu, girdžiu – nematau?

[Atsakymas…]

Manęs dažnai laukia, o kai ateinu – visi kaip patrakę nuo manęs bėga?

[Atsakymas…]

Liūtas kriokia, visa žemė dreba?

[Atsakymas…]

Lekiu kaip ponas, tupiu kaip sakalas, visi manim džiaugiasi, bet po kojomis mindo?

[Atsakymas…]

Laukas nematomas, avys neskaitytos, piemuo raguotas?

[Atsakymas…]

Kiaura bačka vandens pilna?

[Atsakymas…]

Juodas jautis dangų laižo?

[Atsakymas…]

Juoda karvė visus gyvius pargriovė?

[Atsakymas…]

Iš seno jaunas, iš jauno senas, ir taip nuo amžių jisai gyvena?

[Atsakymas…]