Nukirsta, suspausta…

Nukirsta, suspausta
Primarginta ir mylima. Kas?

[Atsakymas…]

Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, bet ne medis, ne žmogus, o viską pasako?

[Atsakymas…]

Du kerdžiai daug avių gano?

[Atsakymas…]

Baltos pievos, juodos avys, kas išmano, tas jas gano?

[Atsakymas…]

Maža spintelė šimtą durų turi?

[Atsakymas…]

Kas kalba be liežuvio?

[Atsakymas…]

Koks žmogus sveikomis akimis knygos nemato?

[Atsakymas…]