163. Loginiai galvosūkiai

Kiek bus 2543= ? Jeigu:
8809= 6;
3456= 1;
6666= 4;
5863= 3;
1128= 2;
8862= 5;
4798= 3;
8888= 8;
1236= 1.

[Atsakymas…]

162. Loginiai galvosūkiai

Monika turi 201 monetą. Trečdalis jų yra vieno euro monetos, kitas trečdalis – 5 eurų monetos, o likusios yra 10 eurų monetos. Kiek iš viso eurų turi Monika?

[Atsakymas…]

161. Loginiai galvosūkiai

Kęstas pirko 1 reples, 4 grąžtus ir 5 menteles už 11 litų. Kazys pirko 7 reples, 4 grąžtus ir 3 menteles už 13 litų. Karolis įsigyjo 2 reples, 2 grąžtus ir 2 menteles. Kiek jis išleido pinigų (litais)?

[Atsakymas…]

160. Loginiai galvosūkiai

Kareivis Antanas katilą bulvių priskuta per 2 val., kareivis Mindaugas – per 3 val., o kareivis Linas – per 6 val. Per kiek laiko jie priskustų šį katilą dirbdami kartu?

[Atsakymas…]

159. Loginiai galvosūkiai

Kartą žinomas fizikas P. Kapica kitiems dviem savo kolegoms pateikė tokį uždavinį: Prie šuns uodegos pririšta metalinė keptuvė. Jam bėgant, keptuvė atsimuša į grindinį ir barška. Kokiu greičiu turi bėgti šuo, kad negirdėtų keptuvės barškėjimo?

[Atsakymas…]

158. Loginiai galvosūkiai

Tėtis vienu ėjimu nuridena vieną avilį, o sūnus eidamas kartu su tėvu nuneša 3 plytas. Vienam aviliui pastatyti reikia 4 plytų. Kiek liks nunešti plytų, kai tėvas nuneš visus 24 avilius?

[Atsakymas…]

157. Loginiai galvosūkiai

Kai Jonas eina į mokyklą pėsčiomis, o namo grįžta dviračiu. Pirmyn ir atgal sugaišta 1,5 val. Kai jis į abi puses važiuoja dviračiu, tai sugaišta 0,5 val. Kiek laiko sugaištų, jei į mokyklą ir atgal eitų pėsčias?

[Atsakymas…]

156. Loginiai galvosūkiai

Viena vaza verta keturių karolių vėrinių. Vienas kardas – dviejų vazų. Moneta – dviejų vazų ir dviejų kardų. Kiek karolių galima gauti už vieną monetą?
[Atsakymas…]

155. Loginiai galvosūkiai

Turime tokią lygčių sistemą. Raskite paskutiniosios atsakymą:

a+k+i+s= 18
v+o+r+a+s= 30
p+o+m+i+d+o+r+a+s= ?

[Atsakymas…]

154. Loginiai galvosūkiai

Kaip toli galima įeiti į mišką?

[Atsakymas…]