144. Loginiai galvosūkiai

Ornamentą sudaro 16 mažų trikampių. Kai kurie 4 gretimi maži trikampiai sudaro vieną didelį trikampį. Nesunku suskaičiuoti, kad iš viso yra 6 tokie dideli trikampiai, iš dalies dengiantys vienas kitą. Įrašykite į kiekvieną mažą trikampį skaičius nuo 1 iki 16 (nekartodami jų) taip, kad kiekvieno didelio trikampio skaičių suma būtų lygi 34.

41

[Atsakymas…]

34. Galvosūkiai su degtukais

Keturiose eilėse yra po du degtukus. Nieko nepridedami padarykite taip, kad kiekvienoje eilėje būtų penki.

[Atsakymas…]

33. Galvosūkiai su degtukais

Perkelkite šiose neteisingose lygybėse (veiksmų ženklai iš degtukų) po vieną degtuką taip, kad jos taptų teisingos.

36

[Atsakymas…]

32. Galvosūkiai su degtukais

Kiek mažiausiai degtukų reikia perkelti, kad neteisinga lygybė (veiksmų ženklai — ne iš degtukų) taptų teisinga?

35

[Atsakymas…]

143. Loginiai galvosūkiai

Sudėję duoto triženklio skaičiaus skaitmenis, gavome dviženklį skaičių. Tą patį padarę ir su dviženklio skaičiaus skaitmenimis, gavome vienaženklį skaičių. Visi trys skaičiai gali būti užšifruoti taip, kaip parodyta paveiksle. Koks pradinis skaičius?

34

[Atsakymas…]

142. Loginiai galvosūkiai

Kaip, neatitraukiant pieštuko nuo popieriaus ir nebrėžiant tos pačios linijos dukart, aštuoniomis atkarpomis sujungti 25 kvadratinio laukelio taškus?

30

[Atsakymas…]

141. Loginiai galvosūkiai

Neatitraukdami pieštuko nuo popieriaus ir nebrėždami tos pačios linijos dukart, šešiomis atkarpomis sujunkite 16 taškų, esančių kvadrate.

29

[Atsakymas…]

140. Loginiai galvosūkiai

Devynis taškus, kurių keturi yra kvadrato viršūnėse, po vieną kraštinės viduryje ir vienas kvadrato centre, reikia sujungti keturiomis atkarpomis, neatitraukiant pieštuko nuo popieriaus ir nebrėžiant tos pačios linijos dukart. Kaip tai padaryti?

28

[Atsakymas…]

139. Loginiai galvosūkiai

Lietuvos miestelį raski…

Vieną raidę jo numeski – gausis tai ką turi pempė.
Jeigu vieną raidę dar pakeisi – ant ugnies mane užkaisi.
O kai raidę man nutrinsi, tai manęs – neapsiginsi, aš pavirsiu į vabzdelį – vasarą jis skaudžiai gelia.
Jeigu raidę prirašysi – spalvų tarpe pamatysi.
Dar nubraukęs vieną raidę – tai vartosi susižeidęs.
O jei raidę pamainysi – mane žydintį matysi.
Ir dar, jei vieną pamainysi ir dar vieną darašysi – mane klasėje regėsi, ir kur per pamokas sėdėsi.

[Atsakymas…]

138. Loginiai galvosūkiai

Kiek čia yra kvadratų?

40

[Atsakymas…]