4. Matematiniai galvosūkiai

Raskite visų natūrinių skaičių nuo 1 iki 16 sandaugos tris paskutinius skaitmenis.

[Atsakymas…]

74. Loginiai galvosūkiai

2 kg sveriančią lazdą padalijo į 7 lygias dalis ir perpjovė pjūklu. Kiek svers viena dalis?

[Atsakymas…]

73. Loginiai galvosūkiai

Karalius, matydamas, kad jo karalystė diena iš dienos nyksta, nusprendė atsikratyti savo rūmų išminčiais, mėgusiais skaniai pavalgyti ir nieko nedirbti. Tačiau, ką daryti jei pagal seną įstatymą rūmuose turi būti septyni akli abiem akimis, du akli viena akimi, penki matantys abiem akimis ir devyni matantys viena akimi išminčiai. Kiek išminčių karalius turi palikti rumuose?

[Atsakymas…]

72. Loginiai galvosūkiai

Sala — žemės gabalas, iš visų pusių apsuptas vandens. Ežeras yra vandens plotas, kurį iš visų pusių riboja sausuma. Ar galima įsivaizduoti tokią salą, kuri vienu metu būtų ir sala, ir žemė, supanti ežerą (tą patį, kurio sala ji yra)?

[Atsakymas…]

29. Galvosūkiai su degtukais

Jūs matote pliuso ženklą, perkelkite vieną degtuką taip, kad gautumėte kvadratą.

1 pav

[Atsakymas…]

71. Loginiai galvosūkiai

Berniukas pasakoja svečiui: „Užvakar man buvo 11 metų, o kitąmet man sukaks 14 metų“. Ar taip gali būti?

[Atsakymas…]

70. Loginiai galvosūkiai

Į aukštą 5 cm skersmens indą įkrito 4 cm skersmens guminis sviedinukas. Kaip jį išimti neapvertus indo?

[Atsakymas…]

69. Loginiai galvosūkiai

Jonukas pasakoja savo draugams: „Vakar mano tėtį užklupo liūtis. Kadangi jis buvo be skrybėlės, neturėjo skėčio ir negalėjo pasislėpti nuo lietaus, namo sugrįžo permirkęs. Tačiau nė vienas plaukas ant jo galvos net nesušlapo“. Kaip tai galėjo atsitikti?

[Atsakymas…]

68. Loginiai galvosūkiai

Obuolius skynė trijų kartų vyrai: 2 seneliai, 4 tėvai ir 6 sūnūs. Seneliai priskynė 15 kg, tėvai 35 kg, sūnūs — 100 kg obuolių. Kiek iš viso buvo priskinta obuolių?

[Atsakymas…]

67. Loginiai galvosūkiai

Du tėvai ir du sūnūs pusryčiams išsivirė ir suvalgė 3 kiaušinius. Visi suvalgė po lygiai. Kiek kiaušinių teko kiekvienam?

[Atsakymas…]