Mįslės ir galvosūkiai

Mįslės – alegoriniai posakiai, kurių reikšmę reikia įminti, įspėti. Priklauso trumpiesiems posakiams. Pagal funkciją mįslės yra uždaviniai, jos tradiciškai gyvavo kaip varžymosi forma.

Svarbiausi mįslių požymiai, išskiriantys jas iš kitų žanrų, yra šie: dvinarė struktūra ir būtinybė pateikti atsakymą į pirmojoje dalyje iškeltą klausimą. Tradicinėje vartosenoje šio žanro atlikimui reikalingas aktyvus dialogas.

Mįslės svetainėje suskirstytos į šias kategorijas ir subkategorijas:

Minklėms tekstai skiriami pagal formalų kriterijų – klausimo formą. Tikrosios minklės yra sąmojingi klausimai, dažnai klaidinantys klausiamąjį, nes verčia galvoti apie sudėtingesnius dalykus, o atsakymai būna paprasti ir netikėti. Minklės nėra tokios poetiškos ir vaizdingos kaip mįslės.

Galvosūkiai − tai tikros užduotys, kurias sprendžiant neretai tenka paskaičiuoti. Tačiau esama ir tokių galvosūkių, kur pakanka nestandartinio, kūrybingo mąstymo, sugebėjimo įžvelgti netikėtus užduoties rakursus.

Galvosūkiai svetainėje suskirstyti į šias kategorijas:

Žaidimai online, kur reikia “pasukt” galvą: River IQ ir Sudoku.