Aš vandenį greitai varau ir miltus valau, esu iš medžio dirbtas, o koks man vardas skirtas?

[Atsakymas...]

Žemėje gimiau, ugnimi apsikrikštijau, ant vandens puoliau ir visa prapuoliau?

[Atsakymas...]

Į kluoną – iš laukų, iš kluono – tarp akmenų, iš akmenų – vandenin ir kaitron, iš kaitros – alkanon burnon?

[Atsakymas...]

Vandeny namuko durys, šeimininkas bekepuris?

[Atsakymas...]

Kėpštakojis pagiry, atžagaris vandeny?

[Atsakymas...]

Gyva būdama ant vandens siūbavau, numirus – po galva palindau?

[Atsakymas...]

Blizga kaip auksas, bėga kaip vanduo?

[Atsakymas...]

Žemiau už gyvatę šliaužioja, aukščiau už paukščius skraido?

[Atsakymas...]

Vandeniu maudo, ugnim spjaudo ir smarkiai bara?

[Atsakymas...]

Ore skraido, ant žemės guli, medyje tupi, ant rankos kaista, vandenyje prigeria, prie krosnies išnyksta?

[Atsakymas...]Puslapis 2 iš 3123