Vasarą – molis, žiemą – brolis?

[Atsakymas…]

Ne krūmas, bet su lapais, ne marškiniai, bet susiūti, ne žmogus, bet šnekėti moka?

[Atsakymas…]

Graži mergelė pančiu susijuosusi, asloje šoka?

[Atsakymas…]

Baltos lankos – juodos avys, kas išmano – tas jas gano?

[Atsakymas…]

Dar tėvas negimė, o jau sūnus į karą išėjo?

[Atsakymas…]

Tėvas neužgimė, sūnus į vainą išjojo?

[Atsakymas…]

Valaidė žolę baidė, namo parėjo, ant vartų pasikorė?

[Atsakymas…]

Žemėj gimiau, ugny apsikrikštijau, ant vandens puoliau ir pats prapuoliau?

[Atsakymas…]

Vandeny gimė, vandeny augo, su motina pasimatė ir numirė?

[Atsakymas…]

Miške gimęs, miške lapojęs, namo parėjęs, šventu pastojęs?

[Atsakymas…]